دستگاه های تولید فراورده های گوشتی(سوسیس و همبرگر

پرکن سوسیس وکالباس(ساخت اروپای شرقی)
فروش خط کامل تولید سوسیس و کالباس
ورود