نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

دو دستگاه تراکتور 285مدل 85
فروش تخم نطفه دار مرغ محلی
تراکتور مدل 70 جفت دیفرانسیل ب شرط
مدل FL چهار جک با تمام‌وسایل.کم کارکرد.
دان کامل طیور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دان کامل طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09030763628
خاک برگ و پرلیت برای گلفروشی
کود ورمی کمپوست
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09901415718
خریدار تخم بوقلمون نطفه دار
خریدار کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09193478232
خاک برگ و پرلیت برای گلفروشی
بچه ماهی آکولند
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بچه ماهی آکولند
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09127720635
دسته بیل روسی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دسته بیل روسی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09128421210
گندم بذری
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گندم بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09377519975
ورود