نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تراکتور برانسون 4720 مدل 93 در حد صفر
 تجهیزات پرورش قارچ
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تجهیزات پرورش قارچ
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات گلخانه و پروش قارچ
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09139532380
تراکتور گلدونی 238
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور گلدونی 238
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  تفت
  همراه
  09136088033
تولیدوفروش کلیه لوازم مرغداری علی محمدی
تراکتور 475 مدل 93در حد صفر با 800 ساعت کارکرد
هیتر(بخاری)مرغداری و گلخانه ای
: فروش انواع نهال زرالو ،الوچه ،الو هلو بادام فراغ
تراکتور فرگوسن مدل 78
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن مدل 78
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  ابرکوه
  همراه
  09139515923
تراکتور فرگوسن مدل 78
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن مدل 78
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  ابرکوه
  همراه
  09139515923
نهال کاج و گل محمدی
بذر لوبیا سبز گلخانه ای
کود مرغ گوسفند گاو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغ گوسفند گاو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09137743782
نهال پسته
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135200674
کود و خاکبرگ
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود و خاکبرگ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09138567400
کود کبک کسباز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبک کسباز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  0913275742
نهال پسته موحد
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته موحد
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132534218
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09131512516
کود گاوی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135223940
نهال پسته
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09028655893
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09134527691
کود مرغی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09120913755
نهال کاج و گل محمدی
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132507782
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09223146381
نهال پسته
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135200674
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09139800583
کود گاوی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09133515889
تولید نشا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تولید نشا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135194225
سبد پلاستیک میوه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد پلاستیک میوه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09025488687
بذر قارچ دکمه ای و صدفی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر قارچ دکمه ای و صدفی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09199762163
ورود