نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

خریدار تراکتور فرگوسون تمیز باشه
خرید و فروش تراکتور
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید و فروش تراکتور
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  ایرانشهر
  همراه
  09176024595
بذر هندوانه اپلو
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه اپلو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ایرانشهر
  همراه
  09155470597
ویژه پرکن مرغ
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ویژه پرکن مرغ
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات مرغداری و طیور
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09117551705
انواع تراکتور دیکس و ....
خاص ترین نهال های خارجی کمیاب
 تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی
تراکتور فرگوسن
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09303354684
فروش تخم نطفه دار مرغ محلی
تخم نطفه دار و خوراکی بلدرچین
پیاز زعفران
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز زعفران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09153419283
تخم شترمرغ نطفه دار
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم شترمرغ نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09156362127
کود پلت مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پلت مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09154616562
پیش دان مرغ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیش دان مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09151923010
کود گوسفندی و مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی و مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09159603897
کود حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  زابل
  همراه
  09152831775
مرکز پخش نهادهای کشاورزی
ورود