نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهالستان پسته درخت الماس سبز
نهالستان مهدی
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان مهدی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  شاهرود
  همراه
  09124743964
نهال لیمو ترش پیوندی نهالستان مرکبات
نهال پسته مهریز
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته مهریز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09132559053
تراکتور فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فروشی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مجن
  همراه
  9193743011
بذر یونجه
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمسار
  همراه
  09109388729
 نهال پیوندی شلیل و هلو
انواع بچه ماهی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بچه ماهی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09117849209
تراکتور فرگوسن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  شاهرود
  همراه
  09156267321
 نهال زرشک کلی و جزئی
پد سلولزی جایگزین پوشال کولر
جوجه همه نوع
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه همه نوع
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09197472249
تراکتور گلدونی باغی.همراه با اَدوات
دی کلسیم فسفات . مکمل خوراک دام و طیور
تراکتور در حدنو
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور در حدنو
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  میامی
  همراه
  09157889936
دان پرندگان
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دان پرندگان
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09128325594
کمپوست قارچ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09333565785
بچه و مولد ماهی قرمز
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بچه و مولد ماهی قرمز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09214778676
کود مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09335421368
گلدان پلاستیکی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلدان پلاستیکی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09103459598
بذر کاکتوس و گل
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر کاکتوس و گل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شاهرود
  همراه
  09904881688
ورود