نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهالستان حسین یوسفی
نهال گیلاس تکدانه مشهد
نهال بادام دیرگل کاغذی
خرید و فروش نهال عناب
نهال زرشک بی دانه
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک بی دانه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159157465
عرضه نهال های مثمر و غیر مثمر
نهالستان یوسفی
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان یوسفی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  شاندیز
  همراه
  09031306472
نهالستان مهندس زردادی فروش فوری وباضمانت کاشت
نهالستان سید باقری
تراکتور 285 جفت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 جفت
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  چناران
  همراه
  09396783694
چیزل پلیر تراکتور
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چیزل پلیر تراکتور
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09156516027
تیلر9500 ابی اسمانی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تیلر9500 ابی اسمانی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  تربت حیدریه
  همراه
  09159331779
زنبور و انواع ملکه اصلاح شده با ضمانت
تراکتور 399
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 399
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159248854
تراکتور فرگوسن 285 مدل 92
ماهی‌‌کپورجهت‌پرورش‌دراستخرهای بتنی
تراکتور کمر شکن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور کمر شکن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بجستان
  همراه
  09122772024
تراکتور باغی کمرشکن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور باغی کمرشکن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09153105819
تراکتور3سیلندیانمار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور3سیلندیانمار
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  فریمان
  همراه
  09158067156
تراکتور داروانا
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور داروانا
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کاشمر
  همراه
  09359688817
تراکتور رومانی آس
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی آس
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09158713755
ذرت علوفه ای بسته بندی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ذرت علوفه ای بسته بندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09153719413
تراکتور فرگوسن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09373463396
تراکتور رومانی در حد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی در حد
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09158713755
تراکتور 285 جفت مدل92
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 جفت مدل92
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09373689240
600 عدد درخت پسته بااب چاه متور
فروش گیاهان آپارتمانی کوچک
خاک باغبانی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک باغبانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09118003044
خاک کیسه ای با کیفیت عالی
فروش گیاهان آپارتمانی کوچک
توت فرنگی چهار فصل
کودسیاه غنی شده کشاورزی باغداری گلخانه
کود حیوانی خشک خشک
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی خشک خشک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09158178174
فروش نشا توت فرنگی
فروش گردو زود بارده
درخت میوه ۴ساله
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • درخت میوه ۴ساله
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09158135015
کود سم بذر خدمات باغ
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود سم بذر خدمات باغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09151192148
کود ورمی کمپوست
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09151197037
۱۰۰۰ عدد درخت توت
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ۱۰۰۰ عدد درخت توت
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09155017086
نهال سیب
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال سیب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09354634954
کاشت‌انواع‌نهال‌و‌گل‌و‌نگهداری
کود خشک (سوخته) گاوی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود خشک (سوخته) گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09153813151
ارائه انواع محصولات کشاورزی کود و سمو
فروش کلی و جزئی نهال چنار مشهد
نهال بادام دیرگل مقاوم به کم آبی و سرما
نهال گردو زودبازده مقاوم به سرما،پر 
کودگوسفندی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کودگوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159107686
کود ارگانیک کشاورزی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ارگانیک کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09150772293
انواع نهال های میوه و زینتی
نهال عناب پاجوش
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال عناب پاجوش
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09339743372
فروش نهال زرشک خوراکی قرمز بدون دانه
کود
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09158003402
کود مرغ سالونی درجه یک خالص
نهالستان بزرگ یوسفیان
نهال سنجداصلاح شده
نهال و گراویه
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال و گراویه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159037706
بهسامان کود رویش(بکر)
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بهسامان کود رویش(بکر)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09122195440
کود معدنی کاملا طبیعی زراعی.باغی.گلخا
نهال گیلاس و البالو و توت
گود نهال
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گود نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09150759083
 • Page 1 of 3
ورود