نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کمپوست قارچ
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09191963197
تراکتور475
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور475
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بویین‌ زهرا
  همراه
  09195684715
تولید قفس مرغداری، کپک، بلدرچین و غیره
بذر هندوانه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اسفرورین
  همراه
  09397545090
تراکتور 399 جفت خشک مدل 96
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  آبگرم
  همراه
  09334708396
روتیواتور تراکتور 32 پر ه هادی
نهالستان دشت سبز
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان دشت سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  نرجه
  همراه
  09124812167
نهالستان سبز گستر
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان سبز گستر
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بویین‌ زهرا
  همراه
  09126816826
فروش بذرو نهال گل گیاه و درختچه های کمیاب
کود کبوتر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبوتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09198480204
کود خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود خشک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09373754447
انواع کود
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09193886298
کود شیمیایی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09127902034
کود گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09122810389
کود کبوتر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبوتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09383094121
سیر بذری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09191880500
کود شترمرغ
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09037534607
ورود