نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهال استان سنه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال استان سنه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09187869938
نهال انواع انگور
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انواع انگور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کامیاران
  همراه
  09363850195
تراکتور399جفت در حد صفر
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور399جفت در حد صفر
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کامیاران
  همراه
  09183725078
 تراکتور شش سلیندر. جفت
تجهیزات پرورش قارچ خوراکی
بذر قارچ خوراکی و کمپوست قارچ
تراکتور رومانی مدل63
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی مدل63
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بانه
  همراه
  09189755692
نهالستان عثمانی
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان عثمانی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09223908246
نشا ریشه ای توت فرنگی
قلمه ریشه دار انگور سیاه دیم
قلمه انگور سیاه گلدانی
خرید نشان توت فرنگی پاروس
خریدار نشان توت فرنگی
نشا گلدانی توت فرنگی
نشا توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09188723990
نشا توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09187728900
نشا توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09189983848
نشا توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09188753086
ورود