نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهال گل محمدی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گل محمدی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09395621360
تراکتور ردیفکار
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور ردیفکار
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  دهدشت
  همراه
  09177421599
200جوجه مرغ دورگه
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 200جوجه مرغ دورگه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سوق
  همراه
  09175439957
نهال لیمو ترش پیوندی
خاک پیت پوششی قارچ
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک پیت پوششی قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09358555390
تراکتور فرگوسن
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  باشت
  همراه
  09174580596
بذر یونجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09178454996
بچه ماهی قزل آلا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بچه ماهی قزل آلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09176065243
نهال کلم
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال کلم
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09373802602
خریدار کود حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09176365317
خریدار کاه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09173417569
خریدار قلمه رز هلندی
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09178454996
ورود