نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

شترمرغ پیش مولد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شترمرغ پیش مولد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  جاجرم
  همراه
  09396848941
تخم مرغ صد در نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ صد در نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  فاروج
  همراه
  09360847834
تراکتور285باادوات
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور285باادوات
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  آشخانه
  همراه
  09109494161
نهال شناسه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال شناسه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  آشخانه
  همراه
  09159844868
انواع بذر کوهدشت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بذر کوهدشت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمه
  همراه
  09116453775
تراکتور 285مدل 89 به بالاخریداریم
 تخم مرغ نطفه دار نژاد اصلاح شده
جوجه شترمرغ و مرغ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ و مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسفراین
  همراه
  09387267006
تراکتور 285جفت دیفرانسیل
دماسنج و رطوبت سنج و ساعت دیجيتالي با اعداد بزرگ.
خریدار تخمه نطفه دار بلدرچین
کود کمپوست قارچ برای باغ
کیرپلتگ
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرپلتگ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  0939137030
مینرال کود
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مینرال کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  09158843028
کنجاله سویا برزیل
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنجاله سویا برزیل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  09151880713
بذر پیاز زرد
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر پیاز زرد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بجنورد
  همراه
  09192948984
ورود