نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهالستان پسته زال
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان پسته زال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  نهبندان
  همراه
  09132559053
دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار شتر مرغ و بوقلمون
خریدار موتور یا سیلندر و تراکتور دوسیلندر کوبوتا
دستگاه کاملاهوشمند پرورش پرندگان،قارچ،گلخانه
تراکتور سالم
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور سالم
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  خضری دشت بیاض
  همراه
  09155632239
انواع،رطوبت ساز،مه پاش،گلخانه،سالن قارچ
تراکتور رومانی مدل 63لودر با تریلی چهارچرخ معاوضه
نهال زرشک دوساله
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک دوساله
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09158652889
کود بیولوژیک یزد مخصوص کلیه باغات
تراکتور جاندیر6سیلندر
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور جاندیر6سیلندر
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سربیشه
  همراه
  09158668391
بذرکار و کود کار 9 ردیفه
نهال زرشک فروشی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اسفدن
  همراه
  09399694744
نهال عناب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال عناب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09157204824
نهال پسته
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09382064313
کود حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09157554233
کود مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09357591548
نهال عناب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال عناب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09339743372
نهال زرشک و عناب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک و عناب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09154974944
پیاز گل نرگس
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز گل نرگس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09151639089
کود زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود زرشک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09152688616
نهال پر ریشه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پر ریشه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09017205705
خریدار نهال مرغوب زرشک
کود مخصوص گردو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مخصوص گردو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09152688616
پیوند سبز
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیوند سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09105090105
نهال زرشک و عناب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک و عناب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09153617904
تخم شاهدانه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم شاهدانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09303341211
کود مخصوص گلخانه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مخصوص گلخانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09152688616
نهال عناب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال عناب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09157204824
نهال پسته
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09382064313
کود گاوی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09151607689
پیاز زعفران
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز زعفران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09156656733
ورود