نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تراکتور399شش سیلندر 77
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور399شش سیلندر 77
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  شلمزار
  همراه
  09136065529
دستگاه جوجه کشی
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دستگاه جوجه کشی
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات مرغداری و طیور
  شهر -->
  بروجن
  همراه
  09162273420
خریدار تریلی تراکتور
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار تریلی تراکتور
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بروجن
  همراه
  09131801125
تراکتور مدل 84
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور مدل 84
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  گندمان
  همراه
  09136752932
فروش انواع دستگاه جوجه کشی فول اتومات وفول دیجیتال
 انواع نهال مرکبات
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139782754
کاه لوبیا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه لوبیا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09130679869
پلت
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پلت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09162567164
کاه جو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه جو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09382609748
کاه و یونجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه و یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132813008
ورمی کمپوست
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09138885582
کود و نهاده های کشاورزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود و نهاده های کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09361170560
پلت
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پلت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09162567164
کود و نهاده های کشاورزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود و نهاده های کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09361170560
کود حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139845183
کاه جو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه جو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09382609748
کود حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139845183
کود حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09130833178
کاه سفید
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه سفید
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09130054310
کود
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09162567164
کود کبوتر
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبوتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139837589
ورود