نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کشاورزی نهالستان
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشاورزی نهالستان
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  جاورسیان
  همراه
  09183498667
تخم نطفه دار بوقلمون محلی
2تن لوبیا سبز
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 2تن لوبیا سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شازند
  همراه
  09100513549
 دستگاه های جوجه کشی تمام اتوماتیک
تراکتور رومانی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09109647208
تراکتور یوروپارس 824 مدل 93
گلابی شامیوه دیرگل
خاک گچ کشاورزی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک گچ کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  غرق‌ آباد
  همراه
  09128550735
 یکدستگاه تراکتور رومانی شش سیلندر همراه ادوات
	ایران بذر
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ایران بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  محلات
  همراه
  09188650802
نهال گردو
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گردو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09192489945
فروش کود اسب
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود اسب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09362516638
درخواست خرید بذر سیر
کود مرغی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09398618722
فروش عمده و جزئی انواع نهال شناسه دار
کود گوسفندی و مرغی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی و مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183698112
خریدار چوب
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار چوب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189554874
کود حیوانی گوسفندی و گاوی در اراک
نهال پسته
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09193555430
پاجوش آلوئه ورا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پاجوش آلوئه ورا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09123684745
ورمی کمپوست
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09187666603
سوپر جاذب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سوپر جاذب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189599297
مینرال کود تکسا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مینرال کود تکسا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183606001
کوکوپیت کشاورزی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کوکوپیت کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09364298001
یونجه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09120577829
خریدار کود حیوانی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09375944341
کود گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183698112
ذرت علوفه ای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ذرت علوفه ای
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09353348162
کود گاو و گوسفند
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاو و گوسفند
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09182528967
جوجه خروس
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه خروس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09365704086
کود گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09025538066
64
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 64
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
121
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 121
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
ارزن سفید
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ارزن سفید
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189648839
تخم چمن هلندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم چمن هلندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189553827
خریدار جوجه دو سه روزه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار جوجه دو سه روزه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09154571197
پیمانکار کشاورزی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیمانکار کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09370547110
بزغاله نر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بزغاله نر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188636877
کود گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09109643172
ارزن سفید
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ارزن سفید
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09331296306
کود و سم کشاورزی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود و سم کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09103459598
ورود