نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

بذر کارکود کار،تراکتور ردیفکار
شرکت افراسم سپاهان اصفهان
بذر سبزی ، صیفیجات،هندوانه.....
بذر و نهال های خارجی خاص
هیتر و مهساز سالن قارچ و گلخانه
تخم مرغ نطفه دار. محلی
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ نطفه دار. محلی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  ملاثانی
  همراه
  09392244432
تراکتور نیوهلند و اسکریپر
تراکتور رومانی مدل66
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی مدل66
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  دزفول
  همراه
  09386477887
تراکتور نیو 155 مدل 86 همه چی پلمپ ساعت کار 5400
لارو حشره( Meal worm )
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لارو حشره( Meal worm )
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  خرمشهر
  همراه
  09160643745
جشنواره فروش دستگاه جوجه کشی و پرکن مرغ
نوار آبیاری خوزستان دزفول شوشتر گتوند اهواز لوله ن
نهال توت فرنگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09226051641
کاه گندم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09169739037
کود بلدرچین
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09334362155
خریدار بذر یونجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09163740163
نهال لیمو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09176988733
جو گندم کاه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جو گندم کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09179438264
کود مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09166734467
خریدار پیاز گل نرگس
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پیاز گل نرگس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09333589155
نهال توت فرنگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09226051641
جوجه مرغ محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09168743844
کود بلدرچین
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09334362155
خرید و فروش کود مرغ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید و فروش کود مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09166717137
کاه عدس
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه عدس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09163170041
خریدار جوجه شترمرغ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار جوجه شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09161127564
فروش کاه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09167596904
کاه دیم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه دیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09364481470
شلیف کاه دیم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلیف کاه دیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09169258809
شلیف کاه گندم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلیف کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09907829030
خریدار ذرت برای چاپر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار ذرت برای چاپر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09169170058
شلیف کاه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلیف کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09039474089
خریدار ذرت
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار ذرت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09379902161
بذر سیر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر سیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09165892804
بذر چغندر لبویی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر چغندر لبویی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09166045174
کود شیمیایی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09378690263
بذر بامیه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09135643327
کود بلدرچین
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09010703686
بذر بامیه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09135643327
کود بلدرچین
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09010703686
بذر بامیه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09135643327
کود بلدرچین
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09010703686
کود مرغی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09382132988
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09331748053
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09179759252
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09179759252
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09168007740
شلتوک بذری
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09166063739
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09372329883
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09333047332
بذر سیب زمینی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09376722395
شلتوک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09014604747
فروشگاه مجاز سم و کود
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروشگاه مجاز سم و کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09160580986
شلتوک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09169948154
بذر یونجه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09169200107
کود گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09376818484
خریدار شلتوک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09300448583
شلتوک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09166206551
شلتوک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09166211747
کود شیمیایی قسطی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی قسطی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09166186229
 • Page 1 of 2
ورود