نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تراکتور 6290اقیمت توافقی
نهال لیمو ترش پیوندی نهالستان مرکبات
تجهیزات و ادوات سالن مرغداری
تراکتور 285
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کهنوج
  همراه
  09178977339
تراکتور فرگوسن 240 در حد صفر
تجهیزات پرورش قارچ
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تجهیزات پرورش قارچ
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات گلخانه و پروش قارچ
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09120578916
تراکتور گلدونی 938 معاوضه با ماشین
تجهیزات مرغداری کبک بلدرچین
فروش نهال زرشک ،عناب و بادام دیرگل
فروش نهال درخت سیب . به گلابی
خریدار سیر بذری قرمز یکصد کیلو
کود.سم.بذر.ادوات و نهاده های کشاورزی
توزیع انواع کود مرغ به سراسر کشور
فروش نهال درخت سیب . به گلابی
فروش نهال پسته لیبل دار لنگر
کود حیوانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09330370446
کود حیوانی درجه یک
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09138755921
کود کشاورزی (خاک)
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کشاورزی (خاک)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09019798733
کود کشاورزی (خاک)
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کشاورزی (خاک)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09019798733
فروش نهال گل محمدی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نهال گل محمدی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  نجف شهر
  همراه
  09398352224
نهال لیمو ترش
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو ترش
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09371414480
فروش کود مرغی و حیوانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود مرغی و حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09132925187
کود پلیت مرغی رفسنجانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پلیت مرغی رفسنجانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09140969145
کود (پلت مرغی)
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود (پلت مرغی)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09132967291
نهال پسته
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  نجف شهر
  همراه
  09138142100
نهال پسته گلبری رفسنجان
کود شتر
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09137482325
کود بسیار قوی اهن(طبیعی)
کود پلیت مرغی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پلیت مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09103850020
نهال پسته ممتاز
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته ممتاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  نجف شهر
  همراه
  09133433704
خریدار نهال گردو
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار نهال گردو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09138487217
فروش کود ارگانیک ورمی کمپوست
کود سولوپتاس خوش قیمت
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود سولوپتاس خوش قیمت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09132429315
کود گاو فروشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاو فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09133984833
فروش نهال انبه پیوندی تضمینی و درختان
نهال پسته
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09301533300
خریدارکود کفتر
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدارکود کفتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09139847945
عرضه کود ورمی کمپوست {کود کرم خاکی}
کود گوگرد مایع
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوگرد مایع
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09304405535
فروش نهال مرکبات
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  نجف شهر
  همراه
  09137679737
نهال پسته دو ساله
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته دو ساله
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09137482325
فروش ویژه کود ورمی کمپوست
کود دامی کمپوست شده
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود دامی کمپوست شده
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09034850379
کود مرغ سالونی درجه یک خالص
انواع نهال مرکبات 20نمونه انواع نهال
بزرگترین نهالستان
نهال مركبات
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال مركبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  جیرفت
  همراه
  09131966171
آغاز فروش نشاء گل محمدی
نهال لیمو ترش محلی
نهال لیمو ترش پیوندی نهالستان مرکبات
کود پلیت مرغی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پلیت مرغی
 • گروه / نوع محصول
  ادوات زراعی،باغی و فضای سبز
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09140969145
کودماهی ارگانیک و میکس مورد تاییدکشاورزان نمونه
فروش کاه وکودحیوانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کاه وکودحیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09180529514
کود کفایت بار
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کفایت بار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09131912308
انواع نهال مرکبات
ورمی کمپوست
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09364494512
بذر کاکتوس
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر کاکتوس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09374408818
نشا گل محمدی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا گل محمدی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09378130165
کود
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09151098646
 • Page 1 of 2
ورود