نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

بخاری گلخانه ای - هیتر گلخانه ای-جت هیتر - هیتر بر
کود ورمی کمپوست
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قهجاورستان
  همراه
  09136903134
لوله و اتصالات آبیاری قطره ای
نوار آبیاری قطره ای (نوار تیپ)
فوری نهال پسته
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فوری نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09132559053
تراکتور فرگوسن
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  قهدریجان
  همراه
  09134049904
تراکتور لاستیک نو مدل 84
سیب زمینی درجه یک بذری کلاس A,B)94)
پرورش زنبور عسل
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پرورش زنبور عسل
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات زنبورداری
  شهر -->
  نجف آباد
  همراه
  09133317727
انواع نهال زردالو
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال زردالو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  قهدریجان
  همراه
  09134040616
سازه گلخانه1000 متری
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سازه گلخانه1000 متری
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات گلخانه و پروش قارچ
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09131123013
دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک
نهال گل محمدی صورتی پر ریشه
جوجه مرغ بومی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  تیران
  همراه
  09137266913
اسپان قارچ دکمه ای - صدفی
تراکتور جفت 475
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور جفت 475
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سمیرم
  همراه
  09356736870
تراکتور فرگسن
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  قهدریجان
  همراه
  09134000757
ارزن
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ارزن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09027062773
نهال پسته گلدانی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته گلدانی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09366167536
بذر انواع گیاه
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر انواع گیاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09131044603
بذر ذرت مکزیکی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر ذرت مکزیکی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09134307958
بذر
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09162567164
جوجه شترمرغ
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09135527076
انواع نهال
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09137167100
بذر
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09162567164
تخم سبزی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم سبزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09392668569
گوگرد مایع کود و سم
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوگرد مایع کود و سم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09386100559
کاه گندم
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09138177919
نهال فروشی یزدانی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال فروشی یزدانی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09132169984
ورمی کمپوست
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09135461654
اسید بوریک
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • اسید بوریک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09136823888
کود گوسفندی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09165816100
کاه گندم
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09138177919
نهال فروشی یزدانی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال فروشی یزدانی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09132169984
انواع سم و کود
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع سم و کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09351007378
کود گاوی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09137261686
کود خفاش
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود خفاش
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09012529819
جو وارداتی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جو وارداتی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09139104339
نهال چنار
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال چنار
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09139906063
بذر میل اگرو و تمپو
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر میل اگرو و تمپو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09173838510
بذر موسیر
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر موسیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09103504556
کود بلدرچین
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09130174250
خوراک دام
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09121332332
نهال پسته
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09138592633
بذر داکو
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر داکو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09173838510
کود شیمیایی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09138204053
بذر انواع گیاه
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر انواع گیاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09131044603
کاه پرس
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه پرس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09387352365
نهال گردو
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گردو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09302038781
بذر ذرت مکزیکی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر ذرت مکزیکی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09134307958
کود میکرومعدنی و انواع کود
بذر گل
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09133670520
کاه سفید
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه سفید
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09163645231
نهال پیوندی توت سفید
بذر گل اطلسی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گل اطلسی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09134084963
شلتوک عنبربو
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک عنبربو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09132366387
کود اوره وارداتی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود اوره وارداتی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09136861685
بذر داکو
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر داکو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09173838510
کود شیمیایی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09138204053
جو وارداتی
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جو وارداتی
 • گروه / نوع محصول
  دامپزشکی
  شهر -->
  اصفهان
  همراه
  09139104339
 • Page 1 of 2
ورود