نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کمپوست جوانه و کمپوست ملارد در آذربایجان شرقی
نهالستان ونهال فروشی
 تراکتور رومانی68
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی68
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  ملکان
  همراه
  09141003198
جوجه شترمرغ
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  مرند
  همراه
  09141931591
تراکتور 285
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کلیبر
  همراه
  09148318958
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سراب
  همراه
  09147215920
 تراکتور فرکوسن
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرکوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سراب
  همراه
  09144314107
نهال بادام آذر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال بادام آذر
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146405266
کود بوقلمون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09147629751
نهال در سردرود
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال در سردرود
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144161420
کود کاملا طبیعی کمپوزیت
نهال در سردرود
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال در سردرود
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144161420
کود کاملا طبیعی کمپوزیت
نهال پالونیا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پالونیا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09356220503
کود کبوتر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبوتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148935039
خریدار نهال گردو و بادم
پخش کود حیوانی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09142580847
خریدار نهال گردو و بادم
کود مناسب گیاهان اپارتمانی
کود حیوانی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149136763
خریدار نهال گردو و بادم
سم و کود کشاورزی اسدی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سم و کود کشاورزی اسدی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148758807
فروش بذر برای نهال
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بذر برای نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146455344
کودهای گاو و گوسفند
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کودهای گاو و گوسفند
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09386753269
نهال گل محمدی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گل محمدی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09143027794
ورمی کمپوست
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09368461036
نهالستان قاسمی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان قاسمی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09013093668
انواع کود و بسترهای کاشت
نهالستان بابالو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان بابالو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144711880
خاک اماده گل
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک اماده گل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144152014
نهال سیب خونی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال سیب خونی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09148286341
کود بلدرچین
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09143103358
نهالستان طباطبایی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان طباطبایی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09374227889
سبد میوه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد میوه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09147721259
نهال پسته
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09149936089
کوکوپیت
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کوکوپیت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09014110470
نهال بادام آذر
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال بادام آذر
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146405266
سبد سیب
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد سیب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09146123170
نهال در سردرود
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال در سردرود
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09144161420
تخم کتان
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم کتان
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09216581826
نهال پالونیا
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پالونیا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09356220503
پیاز زعفران
 • 05 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز زعفران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تبریز
  همراه
  09369218591
ورود