نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

فروش نهال و نهالستان ایمان نوروزی
لوله و اتصالات آبیاری قطره ای و بارانی
وسایل و تجهیزات گلخانه
بذر پاش مربعی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر پاش مربعی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  گناوه
  همراه
  09171782303
 تراکتور 3140
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 3140
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  تنگ ارم
  همراه
  09366062718
بذر چمن
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر چمن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09120578916
دستگاه کنترل دمای گلخانه و سردخانه
از تولید به مصرف ( علوفه تازه )
فیدر و میکسر
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فیدر و میکسر
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات دامداری
  شهر -->
  آبدان
  همراه
  09368719005
نهال لیمو ترش پیوندی نهالستان نوروزی
دستگاه جوجه کشی اتوماتیک فروشی
عرضه مستقیم جوجه مرغ بومی
تراکتور.تمیز.شهر جم
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور.تمیز.شهر جم
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  جم
  همراه
  09179727002
فروش انواع سموم و كود هاي كشاورزي
نخل جهت فضای سبز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخل جهت فضای سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09177714006
نهالستان انواع نهال
کود گاو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09333135168
نهال لیمو ترش
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو ترش
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09173778065
خرید و فروش نخل
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید و فروش نخل
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09177771370
کود اوره کیردار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود اوره کیردار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  0919996119
نخل برحی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخل برحی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09169333319
خریدار نخل در کیرستان
بذر اصلاح شده کنجد
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر اصلاح شده کنجد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09172662606
انواع کود شیمیایی کیرخاردار
نشا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09378023159
نشا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09906285643
کود شیمایی سیاه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمایی سیاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09363371219
کود شیمیایی سیاه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی سیاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09173785247
نهال میوه کیرنشان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال میوه کیرنشان
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  0937960971
نشا گوجه فرنگی کیربازار
کود
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09172733739
کود حیوانی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09175879142
نشا گلخانه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا گلخانه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09177769761
کنار پیوندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنار پیوندی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09900576400
کود مرغی کیربلنداصل
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی کیربلنداصل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  0917535782
کمپوست قارچ
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09367366290
نهال مرکبات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09014465015
گیاه ماریانا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گیاه ماریانا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09177716395
بذر بامیه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09183839337
کود گرانول کیرخری
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گرانول کیرخری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  0917035594
ورود