نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کندوعسل با تکنولوژی متفاوت
خاک پوششی قارچ
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک پوششی قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ماهدشت
  همراه
  09905677653
تراکتور 475 بیلدار مدل93
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 475 بیلدار مدل93
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  اشتهارد
  همراه
  09195684715
تراکتور 475
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 475
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  طالقان
  همراه
  09193797166
ساخت وتولیدقفس مرغ تخم گذاربومی وصنعتی
تراکتور 6290
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 6290
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  چهارباغ
  همراه
  09122647508
نهالستان فلاح پور
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان فلاح پور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کوهسار
  همراه
  09395945725
کود گاوی درجه یک
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09124636775
باغبانی ودرختکاری تولید انواع درختان
کود باغچه
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود باغچه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09354898569
نهال چنار دوساله
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال چنار دوساله
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09197062398
فروش کود مرغی تخم گزارمحلی
باغبانی ودرختکاری تولید انواع درختان
کود باغچه
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود باغچه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09354898569
فروش کود مرغی تخم گزارمحلی
درختکاری
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • درختکاری
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09354871722
تولیدانواع نهال مثمروغیرمثمر
فروش کود گاوی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09121670076
کود حیوانی و شهرداری
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی و شهرداری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09216514960
*** درخت تبریزی بزرگ ***
فروش پسته احمد آقائی درجه یک.اعلا.
کود گوسفندی درجه یک
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09122684471
کود باغ و باغچه ورمی کمپوست ارگانیک
فروش انواع نهال
نهال زرشک پلویی دوساله
فروش کود گاوی درجه یک
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود گاوی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09351791523
پخش کود حیوانی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09375207266
فروش کود مرغی ده تن باقیمتی عالی
باغبانی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باغبانی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09356903334
نهال ریشه لخت
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال ریشه لخت
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09124682490
فروش نهال حسین طهماسبی
پخش کود حیوانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09375207266
فروش کود مرغی ده تن باقیمتی عالی
کود گاوی نیسانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی نیسانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09371969479
کود گاوی وگوسفندی و...
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی وگوسفندی و...
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09194647038
نهالستان صادقی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان صادقی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09191617710
نهال گردوی زرین پوست
کود گاوی وگوسفندی کاملا خشک وپوسید
کود باغبانی و شهرداری
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود باغبانی و شهرداری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09125812418
نوار آبیاری قطره ای
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نوار آبیاری قطره ای
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات آبیاری و استخر آب
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09128436353
ورمی کمپوست
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09377709901
نهال سیب گردو هلو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال سیب گردو هلو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09138847882
انواع نهال
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09355332497
انواغ نهال
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواغ نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09358813270
انواع نهال کاج سوزنی
نصب سیستم های ابیاری و طراحی
کود کشاورزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09361743987
انواع نهال مرغوب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال مرغوب
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09380802230
نهال سیب گردو هلو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال سیب گردو هلو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09138847882
نهال
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09191180518
کود دپو شده
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود دپو شده
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09369502847
کود حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09192636851
نهال گردو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گردو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09123622963
کود تریپل فسفات
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود تریپل فسفات
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09398322127
کود مرغی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09018880384
کود
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09126277352
نهالستان بهمن آبادی
کود اسب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود اسب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09124664915
کود دامی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود دامی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09351457700
بذر نهال
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  کرج
  همراه
  09156156151
 • Page 1 of 2
ورود