نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کود فروت ست(کلاته و ارگانیک)شرکت رویش بهاره
توليد و واردات انواع سموم و كودهاي كشاورزي
گوگرد بنتونیت دار
 • 25 ژوئن ,2017
  علاقمندم
 • گوگرد بنتونیت دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر), کود و مواد بستر کشت, کود شیمیایی
  شهر -->
  Razavi Khorasan
  همراه
  09153131689
کود گوگرد میرونیزه
 • 25 ژوئن ,2017
  علاقمندم
 • کود گوگرد میرونیزه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر), کود و مواد بستر کشت, کود شیمیایی
  شهر -->
  Razavi Khorasan
  همراه
  09153131689
آفت کش گیاهی دایابون
 • 28 آوریل ,2017
  علاقمندم
 • آفت کش گیاهی دایابون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر), سم های کشاورزی, کنه کش
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  همراه
  9891220356
لوازم آبیاری بارانی و قطره ای
رول بستر مرغداری
 • 03 مارس ,2017
  علاقمندم
 • رول بستر مرغداری
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات مرغداری و طیور
  شهر -->
  Isfahan
  همراه
  09361882080
بیل
 • 29 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • بیل
 • گروه / نوع محصول
  ادوات زراعی،باغی و فضای سبز
  شهر -->
  Ostan-e Khorasan-e Jonubi
  همراه
  09335616463
کاه و یونجه
 • 27 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کاه و یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Khorasan-e Shomali
  همراه
  09159886129
کربنات کلسیم
 • 26 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کربنات کلسیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Isfahan
  همراه
  09131131974
کندوی عسل
 • 23 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کندوی عسل
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات زنبورداری
  شهر -->
  Ostan-e Lorestan
  همراه
  09167943730
نهال آووکادو در سلمانشهر
کود مرغی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Ardabil
  همراه
  09147481521
بذر یونجه
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Khorasan-e Shomali
  همراه
  09151893110
کود کشاورزی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Kerman
  همراه
  09125283910
کود اسب
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود اسب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09192139171
بذر پیاز
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • بذر پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09185824992
کود حیوانی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Qazvin
  همراه
  09368425309
ورمی کمپوست
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Hormozgan
  همراه
  09307619787
کمپوست قارچ
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات گلخانه و پروش قارچ
  شهر -->
  Yazd
  همراه
  09120692968
ورمی کمپوست
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09188877008
عرضه سم و بذر و کود
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • عرضه سم و بذر و کود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Ilam
  همراه
  09183423727
کود شیمیایی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Hormozgan
  همراه
  09129283829
نهالستان امید
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نهالستان امید
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  Ostan-e Ardabil
  همراه
  09104072818
کود خشک مرغی
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود خشک مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Kerman
  همراه
  09133992783
تجهیزات آبیاری
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تجهیزات آبیاری
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات آبیاری و استخر آب
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09188304875
جوجه محلی یک روزه
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جوجه محلی یک روزه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Gilan
  همراه
  09335238616
یونجه کاه و جو
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • یونجه کاه و جو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  همراه
  09128318426
نهال کیوی
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نهال کیوی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  Ostan-e Golestan
  همراه
  09388022758
خریدار کندو زنبور عسل
یونجه
 • 17 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Chahar Mahal va Bakhtiari
  همراه
  09138646422
نهالستان انواع نهال
 • 16 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نهالستان انواع نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  Ostan-e Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad
  همراه
  09175436209
تخم بوقلمون نطفه دار
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخم بوقلمون نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Alborz
  همراه
  09198291247
سبوس برنج
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبوس برنج
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09021205202
جوجه یک روزه بوقلمون
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جوجه یک روزه بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Gilan
  همراه
  09112346176
تفاله گوجه خوراک دام
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تفاله گوجه خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Chahar Mahal va Bakhtiari
  همراه
  09132088030
خرید کمپوست قارچ استفاده شده
بچه ماهی شمالی
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • بچه ماهی شمالی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Khuzestan
  همراه
  09337287978
جوجه بلدرچین
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جوجه بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  East Azerbaijan
  همراه
  09145657857
نهال عناب و زرشک
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نهال عناب و زرشک
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  Ostan-e Khorasan-e Jonubi
  همراه
  09154974944
خوراک دام
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Alborz
  همراه
  09334097133
جوجه بوقلمون
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جوجه بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  East Azerbaijan
  همراه
  09146291984
پک 12 تایی بسته بندی تخم بلدرچین
کاه
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  همراه
  09187088922
کود اوره
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود اوره
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Fars
  همراه
  09178202492
موا معدنی خوراک دام و طیور
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • موا معدنی خوراک دام و طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،), خوراک دام، طیور و آبزیان
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09183300670
کود ارگانیک
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود ارگانیک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Zanjan
  همراه
  09392551241
خوراک دام و مرغ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خوراک دام و مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Ilam
  همراه
  09381620624
ادوات کشاورزی
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • ادوات کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  Zanjan
  همراه
  09192424055
تخم نطفه دار
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  همراه
  09189091143
کود نانو
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کود نانو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  Ostan-e Ardabil
  همراه
  09144534206
خورا دام و طیور
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خورا دام و طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Yazd
  همراه
  09133539288
دان مرغ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • دان مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  Ostan-e Ilam
  همراه
  09189486076
 • Page 1 of 5
ورود