نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)

بذر قارچ خوراکی- دکمه ای -صدفی
فروش بذر نخود
 • 26 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بذر نخود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09016968002
بذر یونجه اورجین امریکایی
کود ورمی کمپوست
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قهجاورستان
  همراه
  09136903134
بذر تربچه هلندی
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر تربچه هلندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ملارد
  همراه
  09194103357
خاک پوششی قارچ
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک پوششی قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ماهدشت
  همراه
  09905677653
کمپوست قارچ
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09191963197
بذر هندوانه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  اسفرورین
  همراه
  09397545090
بذر قارچ خوراکی و کمپوست قارچ
پرورش قارچ ، کمپوست قارچ ، بذر قارچ ، فروش کمپوست
سم دیازینون حشره کش برای سالن قارچ و گلخانه
بذر قارچ دکمه ای - بذر قارچ صدفی
کمپوست قارچ صدفی جهت تولیددرخانه
نخود مادری بذری رقم بهاره
2تن لوبیا سبز
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 2تن لوبیا سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شازند
  همراه
  09100513549
خاک گچ کشاورزی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک گچ کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  غرق‌ آباد
  همراه
  09128550735
بذر فلفل هالو پینو و بذر فلفل گوشتی تند و غیره
کمپوست قارچ - بذر قارچ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ - بذر قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  آمل
  همراه
  09120578916
بذر باقلا فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119677468
کمپوست قارچ دکمه ای و بذر صدفی و قارچ
بذر یونجه
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمسار
  همراه
  09109388729
تخم مرغ صد در نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ صد در نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  فاروج
  همراه
  09360847834
انواع بذر کوهدشت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بذر کوهدشت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمه
  همراه
  09116453775
کود بیولوژیک یزد مخصوص کلیه باغات
گلس گاردن
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلس گاردن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09126260853
فروش بذرو نهال گل گیاه و درختچه های کمیاب
فروشگاه بذرکو (bazrco)
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروشگاه بذرکو (bazrco)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09109874081
تولید و فروش بذر های کمیاب
	ایران بذر
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ایران بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  محلات
  همراه
  09188650802
واردات و پخش انواع نهاده های کشاورزی
بذر هندوانه اپلو
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه اپلو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ایرانشهر
  همراه
  09155470597
بذر هندوانه
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  میناب
  همراه
  09130836397
سیب زمینی درجه یک بذری کلاس A,B)94)
اسپان قارچ دکمه ای - صدفی
بذر چمن
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر چمن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بوشهر
  همراه
  09120578916
خاک پیت پوششی قارچ
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خاک پیت پوششی قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  یاسوج
  همراه
  09358555390
بذر چمن-بذر چمن PSB-بذر چمن 5 تخم
شرکت افراسم سپاهان اصفهان
بذر سبزی ، صیفیجات،هندوانه.....
فروش کود شیمیایی اوره
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود شیمیایی اوره
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  مرودشت
  همراه
  09010180573
بذر نشإ نهال گل گاوزبان اروپایی
بذر گیاهان دارویی.نشإ
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گیاهان دارویی.نشإ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  جهرم
  همراه
  09369041502
بذر فیسالیس
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر فیسالیس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  جهرم
  همراه
  09369041502
فروش انواع سموم و كود هاي كشاورزي
بذر
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09173124501
شلتوک
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلتوک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09177039737
کود بلدرچین
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09177082428
بذر
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09173124501
فروش بذر گیاهان دارویی وسیفی جات
فروش بذر کدو عمانی خارجی
فروش بذر کدو عمانی خارجی
بذر یونجه نیک شهری
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه نیک شهری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09179759252
جو بذری فرارود(سرارود)
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جو بذری فرارود(سرارود)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09175606562
فروش بذر
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بذر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09367110991
فروش بذر فیسالیس
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بذر فیسالیس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09369041502
کود مخصوص مصارف خانگی و باغی
فروش کود حیوانی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09178010372
کود حیوانی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09174921633
خرید کود گوسفندی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  شیراز
  همراه
  09173168221
کود گاو صنعتی
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاو صنعتی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09179141346
ورود