نهاده دام، طیور و آبزیان

تخم نطفه دار غاز
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار غاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسلام‌شهر
  همراه
  09128910933
جوجه مرغ بومی اصلاح نژاد.بوقلمون.کبک.بلدرچین.شترمر
جوجه مرغ گلپايگان يك روزه
خوراک دام و طیور
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خوراک دام و طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09125126051
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  آبگرم
  همراه
  09334708396
فروش تخم نطفه دار مرغ محلی
تخم های دو رگه نطفه دار
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم های دو رگه نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09385824637
جوجه شترمرغ
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  مرند
  همراه
  09141931591
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سراب
  همراه
  09147215920
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  خوی
  همراه
  09015811770
فروش تخم مرغ نطفه دار نژاد گلپایگانی
نماینده جوجه مرغ بومی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نماینده جوجه مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  کنگاور
  همراه
  09198332486
جوجه اردک پکنی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه اردک پکنی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسلام‌ آباد غرب
  همراه
  09189286150
تخم نطفه دار بوقلمون محلی
تخم نطفه دار ،جوجه یک روزه بلدرچین و کشتاری
تخم نطفه دار امپراطو برهما باضمانت
تخم مرغ نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112753396
تخم نطفه دار بلدرچین
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  مینودشت
  همراه
  09383559721
نر شیشک رومانف
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نر شیشک رومانف
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  علی‌ آباد کتول
  همراه
  09367709655
انواع بچه ماهی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بچه ماهی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09117849209
جوجه همه نوع
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه همه نوع
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09197472249
دی کلسیم فسفات . مکمل خوراک دام و طیور
شترمرغ پیش مولد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شترمرغ پیش مولد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  جاجرم
  همراه
  09396848941
 تخم مرغ نطفه دار نژاد اصلاح شده
جوجه شترمرغ و مرغ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ و مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسفراین
  همراه
  09387267006
زنبور و انواع ملکه اصلاح شده با ضمانت
ماهی‌‌کپورجهت‌پرورش‌دراستخرهای بتنی
ذرت علوفه ای بسته بندی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ذرت علوفه ای بسته بندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09153719413
 تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی
فروش تخم نطفه دار مرغ محلی
جوجه اردک و محلی (دورگه)
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه اردک و محلی (دورگه)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09308245275
 خوراک دام و طیور
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خوراک دام و طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بستک
  همراه
  09177621696
جوجه مرغ بومی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  تیران
  همراه
  09137266913
از تولید به مصرف ( علوفه تازه )
عرضه مستقیم جوجه مرغ بومی
200جوجه مرغ دورگه
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 200جوجه مرغ دورگه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سوق
  همراه
  09175439957
فروش کاه با قیمت مناسب
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کاه با قیمت مناسب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  دره شهر
  همراه
  08435224451
تخم مرغ نطفه دار. محلی
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ نطفه دار. محلی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  ملاثانی
  همراه
  09392244432
لارو حشره( Meal worm )
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لارو حشره( Meal worm )
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  خرمشهر
  همراه
  09160643745
تولید و پخش خوراک دام و طیور و آبزیان
دان پرندگان
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دان پرندگان
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09128325594
بچه و مولد ماهی قرمز
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بچه و مولد ماهی قرمز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09214778676
کاه لوبیا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه لوبیا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09130679869
کاه و یونجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه و یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132813008
پلت
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پلت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09162567164
کاه جو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه جو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09382609748
کاه سفید
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه سفید
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09130054310
تخم نطفه دار و خوراکی بلدرچین
تخم شترمرغ نطفه دار
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم شترمرغ نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09156362127
پیش دان مرغ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیش دان مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09151923010
کاه گندم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09169739037
جو گندم کاه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جو گندم کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09179438264
جوجه مرغ محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09168743844
کاه عدس
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه عدس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09163170041
خریدار جوجه شترمرغ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار جوجه شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09161127564
فروش کاه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش کاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09167596904
کاه دیم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه دیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09364481470
شلیف کاه دیم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلیف کاه دیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09169258809
شلیف کاه گندم
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شلیف کاه گندم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09907829030
خریدار ذرت برای چاپر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار ذرت برای چاپر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09169170058
ورود