نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تخم مرغ نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112753396
بذر باقلا فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119677468
تراکتور مدل 86
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور مدل 86
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مینودشت
  همراه
  09306535818
تخم نطفه دار بلدرچین
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  مینودشت
  همراه
  09383559721
نر شیشک رومانف
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نر شیشک رومانف
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  علی‌ آباد کتول
  همراه
  09367709655
نهالهای پیوندی حاجی منصور
تراکتور تک 285
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور تک 285
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  خان‌ ببین
  همراه
  09366315328
دستگاه جوجه کشی شراکتی
تراکتور مدل 87 تمیز بدون بخار و روغن ریزی
کمپوست قارچ دکمه ای و بذر صدفی و قارچ
نهال پسته مهریز
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پسته مهریز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09132559053
تراکتور فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فروشی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مجن
  همراه
  9193743011
بذر یونجه
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمسار
  همراه
  09109388729
 نهال پیوندی شلیل و هلو
انواع بچه ماهی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بچه ماهی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09117849209
تراکتور فرگوسن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  شاهرود
  همراه
  09156267321
 نهال زرشک کلی و جزئی
پد سلولزی جایگزین پوشال کولر
جوجه همه نوع
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه همه نوع
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سمنان
  همراه
  09197472249
تراکتور گلدونی باغی.همراه با اَدوات
دی کلسیم فسفات . مکمل خوراک دام و طیور
تراکتور در حدنو
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور در حدنو
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  میامی
  همراه
  09157889936
شترمرغ پیش مولد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شترمرغ پیش مولد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  جاجرم
  همراه
  09396848941
تخم مرغ صد در نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ صد در نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  فاروج
  همراه
  09360847834
تراکتور285باادوات
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور285باادوات
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  آشخانه
  همراه
  09109494161
نهال شناسه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال شناسه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  آشخانه
  همراه
  09159844868
انواع بذر کوهدشت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بذر کوهدشت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرمه
  همراه
  09116453775
تراکتور 285مدل 89 به بالاخریداریم
 تخم مرغ نطفه دار نژاد اصلاح شده
جوجه شترمرغ و مرغ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه شترمرغ و مرغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسفراین
  همراه
  09387267006
تراکتور 285جفت دیفرانسیل
دماسنج و رطوبت سنج و ساعت دیجيتالي با اعداد بزرگ.
تراکتور 285 جفت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 جفت
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  چناران
  همراه
  09396783694
چیزل پلیر تراکتور
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چیزل پلیر تراکتور
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09156516027
تیلر9500 ابی اسمانی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تیلر9500 ابی اسمانی
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  تربت حیدریه
  همراه
  09159331779
زنبور و انواع ملکه اصلاح شده با ضمانت
تراکتور 399
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 399
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09159248854
تراکتور فرگوسن 285 مدل 92
ماهی‌‌کپورجهت‌پرورش‌دراستخرهای بتنی
تراکتور کمر شکن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور کمر شکن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بجستان
  همراه
  09122772024
تراکتور باغی کمرشکن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور باغی کمرشکن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشهد
  همراه
  09153105819
تراکتور3سیلندیانمار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور3سیلندیانمار
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  فریمان
  همراه
  09158067156
تراکتور داروانا
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور داروانا
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کاشمر
  همراه
  09359688817
تراکتور رومانی آس
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی آس
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09158713755
ذرت علوفه ای بسته بندی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ذرت علوفه ای بسته بندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09153719413
تراکتور فرگوسن
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور فرگوسن
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09373463396
تراکتور رومانی در حد
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی در حد
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09158713755
تراکتور 285 جفت مدل92
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 جفت مدل92
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سبزوار
  همراه
  09373689240
دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار شتر مرغ و بوقلمون
خریدار موتور یا سیلندر و تراکتور دوسیلندر کوبوتا
دستگاه کاملاهوشمند پرورش پرندگان،قارچ،گلخانه
تراکتور سالم
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور سالم
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  خضری دشت بیاض
  همراه
  09155632239
انواع،رطوبت ساز،مه پاش،گلخانه،سالن قارچ
تراکتور رومانی مدل 63لودر با تریلی چهارچرخ معاوضه
نهال زرشک دوساله
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زرشک دوساله
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09158652889
کود بیولوژیک یزد مخصوص کلیه باغات
تراکتور جاندیر6سیلندر
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور جاندیر6سیلندر
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  سربیشه
  همراه
  09158668391
بذرکار و کود کار 9 ردیفه
گلس گاردن
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلس گاردن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  تهران
  همراه
  09126260853
 • Page 1 of 27
ورود