listing

عنوان
باغ گردو زیبا و دنج بسیار تمیز 7 هکتاری
استان -->
قزوین
شهر -->
قزوین
توضیحات
7هکتاربه مساحت 70000مترباغ گردوبا630درخت گردوکاغذی 16ساله منظم وبه ردیف کاشته شده اصولی باباردهی عالی که سالیانه بالای 100میلیون تومان درامدازگردوباغ باتاییدکارشناس وباغ دارای اب کافی حتی بیشترازنیازباغ دارای اب می باشددارای سهمیه بالای اب ازموتوراب میباشدوهم ازکانال سیمانی دارای سهم اب می باشدکه کانال در50متری باغ میباشدوبه غیراز630درخت گردوداخل باغ کنارهای هردوطرف طول باغ ازانواع درخت میوه های مختلف کاشته شده بابار دهی عالی هرساله وکنارهای عرض باغ بادرخت های کاج کاشته شده وباغ دراستان قزوین در10کیلومتری شهرقزوین ومابین محمودابادنمونه وروستای نظام ابادنرسیده به پیلس راه قزوین ورشت می باشدکه ازجاده قزوین و رشت زیرسه کیلومتردارای راه خاکی مناسب تاباغ مباشددرضمن ازاتوبان تهران زنجان وهم اتوبان تهران رشت هم را داردازچندطرف به باغ راه داردوباغ دارای سندمباشدوخریدا رواقعی همراه کارشناس خودمی تواندازباغ بازدیدکندواین باغ زیرقیمت که چندکارشناس که قیمت گذاشتندبه فروش میرسدعلت فروش هم فقط به دلیل کوچ دایم
    • بار دیده شده: 47
    • Current rating: 0
    • Total votes: 0
  • View QR Code View QR Code
  • Print out the Page
ورود