محصولات کشاورزی

 تخم مرغ محلی در شاهرود
عسل کلزا از مزارع شرق استان گلستان
 کلی برنج دمسیاه محلی
بلدرچین تخم گذار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین تخم گذار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
پخش عمده قارچ در سمنان
گردو درجه یک
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گردو درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  سمنان
مرغ محلي تخم گزار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلي تخم گزار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
عسل نمدار طبیعی از درختان جنگلی شرق گلستان
خروس محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
برنج شمال
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج شمال
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
عدس لوبیا نخود
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عدس لوبیا نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  سمنان
عسل ابرسج
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل ابرسج
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  سمنان
مرغ بومی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
خروس محلی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
گوشت بلدرچین
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوشت بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
گوشت بلدرچین
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوشت بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
مرغ محلی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
خرید مرغ محلی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
مرغ بومی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
مرغ تخمگدار هفت ماهه
برنج ایرانی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
برنج
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
برنج شمال
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج شمال
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
برنج طارم
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج طارم
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
برنج شمال
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج شمال
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
برنج ایرانی
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  سمنان
زعفران اصل خراسان
پیاز زعفران و زعفران
عسل
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  سمنان
گلابی دیباج
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلابی دیباج
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  سمنان
پسته دامغان
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پسته دامغان
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  سمنان
خریدار سنجد
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار سنجد
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  سمنان
گردو مرغوب دماوند
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گردو مرغوب دماوند
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  سمنان
ورود