محصولات کشاورزی

0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  آبزیان (انواع ماهی و میگو)
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمان
عسل شهرستان رابر
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل شهرستان رابر
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمان
برنج
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
نهال(بیجه)پسته عمده زرند
برنج‌خوشپخت
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج‌خوشپخت
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
خرید و فروش انواع پسته
برنج تایلندی کیسه ۴۵ کیلویی
مغز پسته رفسنجان
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز پسته رفسنجان
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
برنج ایرانی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
پسته کله قوچی آجیلی درجه یک
برنج
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
خریدار پسته نقدی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پسته نقدی
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
9390549035
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 9390549035
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
خریدار پسته پوک و رو آبى
برنج‌خوشپخت
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج‌خوشپخت
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کرمان
نارنج بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نارنج بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
تخم مرغ نژادداربلدرچین
فروش جوجه محلی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش جوجه محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمان
خریدار پرتقال
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پرتقال
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0فروش خرما درجه یک بم
خرما ،درجه یک بدون واسطه
خرما درجه 2 بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما درجه 2 بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0فروش خرما بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0فروش خرما بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
خرما مضافتی امسالی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما مضافتی امسالی
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
خرما ،درجه یک بدون واسطه
0خرمای مضافتی درج یک
خرما بم رطب مضافتی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما بم رطب مضافتی
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
خرما درجه 2 بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما درجه 2 بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
09355211272
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 09355211272
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
9211339213
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 9211339213
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
خرما مضافتی بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما مضافتی بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
0خرما بم بروات دو ردیفی
خرما مضافتی بم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما مضافتی بم
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
عسل زنبور وحشی (رکو)
خیار گل خانه
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیار گل خانه
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کرمان
خرما فروشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرما فروشی
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
عسل 100٪‏طبيعي
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل 100٪‏طبيعي
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمان
خیار درجه یک برای صادرات
600کیلو گردو
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 600کیلو گردو
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
زنبور عسل فروشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زنبور عسل فروشی
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمان
خریدار پیاز
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پیاز
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کرمان
خریدار پرتقال و تامسون تناژ بالا
پخش عمده مویز در رفسنجان
پخش خرما مضافتی بم به صورت کلی
پسته کله قوچی درجه یک
فروش کاکتوس و ساکولنت
مرغ و خروس بومی جهادی و محلی اصیل
خریدار پسته دستچین
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پسته دستچین
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
پسته به قیمت رفسنجان (مرکز تولید پسته)
پسته فندقی رو ابی 38
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پسته فندقی رو ابی 38
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کرمان
فروش کاکتوس و ساکولنت
دستگاه جوجه کشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دستگاه جوجه کشی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمان
 • Page 1 of 5
ورود