محصولات کشاورزی

پخش انواع گردو ومغز گردو
 برنج ایرانی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
خرید پوست گردو بادام
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید پوست گردو بادام
 • گروه / نوع محصول
  چوب و ضایعات کشاورزی
  استان -->
  آذربایجان شرقی
فروش تخم مرغ محلی با کارتن وزن خالص 7.5 تا 8 کیلو
تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  چوب و ضایعات کشاورزی
  استان -->
  آذربایجان شرقی
پخش برنج و حبوبات عمده در تبریز
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بلال ذرت
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلال ذرت
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
چغندر
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چغندر
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
کیربلند
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیربلند
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
چغندر لبویی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چغندر لبویی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  آذربایجان شرقی
کیرخر
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرخر
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
باقلا
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلا
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
لوبیا چیتی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا چیتی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
لپه آذرشهر
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لپه آذرشهر
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
0000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
0000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
گوشت بلدرچین
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوشت بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
00000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
0000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
کیردراز
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیردراز
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
خریدار مرغ زنده از مرغداری
تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
لبنیات و تخم مرغ
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات و تخم مرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
کسکن
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کسکن
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
خریدار جوجه محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار جوجه محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
خریدار تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
000000
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
شانه 12 عددی تخم بلدرچین
جوجه بلدرچین بوقلمون کبک
خریدار تخم بلدرچین
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار تخم بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
مرغ مادر و روز سفید صنعتی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون دو ماهه
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون دو ماهه
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
تخم شترمرغ خوراکی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم شترمرغ خوراکی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
چربی شترمرغ
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چربی شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون گوشتی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون گوشتی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
پرورش بلدرچین
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پرورش بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
پخش مرغ
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش مرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بلدرچین
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
بوقلمون
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان شرقی
 • Page 1 of 3
ورود