گیاهان دارویی

تخم شربتی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم شربتی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  خراسان رضوی
تخمه کدو دارویی سرشار از خواص
گیاه دارویی فروش
فروش بذر گلرنگ
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بذر گلرنگ
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  فارس
فروش گیاهان دارویی و خشکبار
خریدوفروش انغوزه وگیاهان دارویی
خرید چای ترش بە صورت عمدە
گیاه کارلا برای کاهش قند خون
برگ و پاجوش آلوئه ورا
گل خشت گلرنگ
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گل خشت گلرنگ
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  کرمان
خریدار گل گاوزبان
گل خضر ختمی و گاوزبان
گل خشک
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گل خشک
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
گلرنگ
 • 04 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلرنگ
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
رازیانه و پوشال رازیانه
تخم گشینیز
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم گشینیز
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  تهران
زیره
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیره
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  تهران
وانیل
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • وانیل
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  آذربایجان غربی
آلوئه ورا
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • آلوئه ورا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  آذربایجان غربی
بادرنجبویه آبغوره
تخم شنبلیله
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • تخم شنبلیله
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
رزماری و ترون
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • رزماری و ترون
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
برگه آلوئه ورا
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • برگه آلوئه ورا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
ریزوم نعنا فلفلی
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • ریزوم نعنا فلفلی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
کتیرا
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • کتیرا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
زیره سبز
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • زیره سبز
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
گل ختمی
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • گل ختمی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
کتیرا
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • کتیرا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
رازیانه
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • رازیانه
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اصفهان
اسپند پاک شده
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • اسپند پاک شده
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اردبیل
خرید و فروش گیاهان دارویی
به لیمو
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • به لیمو
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اردبیل
خریدار گلپر
 • 30 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • خریدار گلپر
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  اردبیل
بابونه
 • 28 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • بابونه
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  فارس
بهار نارنج
 • 28 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • بهار نارنج
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  فارس
گل ختمی
 • 28 دسامبر ,2017
  علاقمندم
 • گل ختمی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  فارس
به لیمو
 • 26 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • به لیمو
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
استویا
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • استویا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
زیره کوهی
 • 17 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • زیره کوهی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
گیاهان دارویی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • گیاهان دارویی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
گیاهان دارویی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • گیاهان دارویی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  روزانه
  درجه
  یک
تنباکوی محمود احمدی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تنباکوی محمود احمدی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  2 تن
  درجه
  یک
تنباکو
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تنباکو
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
روغن های گیاهایی دارویی
تنباکوی محمود
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تنباکوی محمود
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  200 کیلو
  درجه
  یک
خریدار هندوانه ابوجهل
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خریدار هندوانه ابوجهل
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  هر مقداری فقط سالم باشد
  درجه
  یک
شیره درخت بلوط (شوکه)
 • 10 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • شیره درخت بلوط (شوکه)
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  20 کیلو
  درجه
  یک
به لیمو
 • 06 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • به لیمو
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  100 کیلو
  درجه
  یک
خاکشیر اعلا
 • 05 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خاکشیر اعلا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  300 کیلو
  درجه
  یک
عرضه گیاهان دارویی
 • 04 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • عرضه گیاهان دارویی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
موسیر گرانول شده
 • 02 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • موسیر گرانول شده
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  یک تن
  درجه
  یک
پخش خاکشیر
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • پخش خاکشیر
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی, خاکشیر
  استان -->
  ایران
  مقدار
  500 کیلو
  درجه
  یک
گلرنگ
 • 18 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • گلرنگ
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی, سایر گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  30 کیلو
  درجه
  یک
گیاهان دارویی و معجون
گیاهان دارویی
 • 16 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • گیاهان دارویی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  چند کیلو
  درجه
  یک
برگ خشک استویا
 • 15 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • برگ خشک استویا
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی, سایر گیاهان دارویی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  200 کیلو
  درجه
  یک
خرید و فروش آلوئه ورا و پاجوش ان
گیاهان دارویی
 • 09 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • گیاهان دارویی
 • گروه / نوع محصول
  گیاهان دارویی, کاسنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  1000
  درجه
  1
 • Page 1 of 2
ورود