قارچ

قارچ دکمه ای
 • 27 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ دکمه ای
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ دکمه ای
 • 26 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ دکمه ای
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ
 • 25 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ دکمه ای
 • 25 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ دکمه ای
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
قارچ
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
پخش قارچ
 • 17 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ
 • 17 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ ئکمه ای
 • 16 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ ئکمه ای
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
پخش قارچ
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
قارچ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ, قارچ دارویی, قارچ خوراکی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  15تن
  درجه
  یک
پخش قارچ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  مقدار
  روزانه
  درجه
  یک
قارچ
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قارچ
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  مقدار
  به صورت روزانه
  درجه
  یک
قارچ درجه یک و دو
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • قارچ درجه یک و دو
 • گروه / نوع محصول
  قارچ
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  اونواع کیفیت
پخش قارچ به قیمت عمده
قارچ یاشار (ابیک قزوین)
 • 03 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • قارچ یاشار (ابیک قزوین)
 • گروه / نوع محصول
  قارچ, قارچ خوراکی, قارچ دکمه ای
  استان -->
  ایران
  مقدار
  1000کیلو روزانه
  درجه
  یک
قارچ خوراکی
 • 30 نوامبر ,2016
  علاقمندم
 • قارچ خوراکی
 • گروه / نوع محصول
  قارچ, قارچ خوراکی, قارچ دکمه ای
  استان -->
  ایران
  مقدار
  درخواستی
  درجه
  1
قارچ دكمه اي
 • 30 نوامبر ,2016
  علاقمندم
 • قارچ دكمه اي
 • گروه / نوع محصول
  قارچ, قارچ دارویی, قارچ خوراکی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  ١٠٠ كيلو
  درجه
  يك
ورود