طیور(مرغ و...) و محصولات طیور

پخش تخم بلدرچین
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش تخم بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  تهران
تخم خوراکی بلدرچین
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم خوراکی بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  البرز
پخش تخم بلدرچین ارگانیک
بوقلمون طبیعی ب قیمت عمده
شتر مرغ 5 عدد
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شتر مرغ 5 عدد
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  گیلان
تخم مرغ محلی تازه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی تازه
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  گیلان
تخم مرغ محلی تازه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی تازه
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  قزوین
خرید خروس ومرغ
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید خروس ومرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  قزوین
مرغ و خروس
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ و خروس
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  زنجان
کبک ماده شش ماهه
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کبک ماده شش ماهه
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  زنجان
پخش تخم مرغ(تخم انواع پرنده)
مزرعه بلدرچین نعیمی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مزرعه بلدرچین نعیمی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
 تخم خوراکی بلدرچین
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم خوراکی بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
 تخم نطفه دار غاز
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار غاز
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
مرغ وخروس محلی تازه به تخم آمدن
شترمرغ پارس آباد
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شترمرغ پارس آباد
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  اردبیل
فروش تخم مرغ محلی با کارتن وزن خالص 7.5 تا 8 کیلو
تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  آذربایجان غربی
فروش شانه دوازده تایی تخم بلدرچین
فروش گوشت گرم بلدرچین کشتار روز به صورت کلی
پخش تخم مرغ به سراسر استان
تخم خوراکی بلدرچین تازه روزی چهار صدعدد
مرغ وخروس محلی تازه به تخم اومدن
 150 عدد مرغ کاملا محلی
مرغ بومی اصلاح نژادتخمگذار6ماهه
فروش تخم مرغ محلی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مرکزی
 تخم مرغ محلی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مرکزی
تخم مرغ محلی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مرکزی
فروش بلدرچین بالغ
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش بلدرچین بالغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  قم
 بلدرچین بالغ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین بالغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مازندران
خریدار مرغ تخمگذار گلپایگان
 اردک اسرائیلی ماده
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • اردک اسرائیلی ماده
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مازندران
بلدرچین 3500
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین 3500
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  مازندران
 تخم مرغ محلی در شاهرود
بلدرچین تخم گذار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین تخم گذار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
مرغ محلي تخم گزار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلي تخم گزار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سمنان
تخم خوراکی بلدرچین
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم خوراکی بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان شمالی
مرغ و خروس
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ و خروس
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
15قطعه شتر مرغ
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 15قطعه شتر مرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
خریدار تخم مرغ محلی نامحدود نقدی
خروس فروشی. قوچان
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس فروشی. قوچان
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
طاقچه بومی واکسن خورده سالم
فروش تخم مرغ محلی با کیفیت عالی
بلدرچین سیمرغ سبزوار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین سیمرغ سبزوار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
6عدد شترمرغ پلواری
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 6عدد شترمرغ پلواری
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
تخم بلدرچین-جوجه یکروزه
تخم نطفه دار بلدچین
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بلدچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان رضوی
مرغ محلی تخم گذار
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلی تخم گذار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان جنوبی
 تخم مرغ محلی خوراکی ونطفه دار
بلدرچین و مرغ
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین و مرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  خراسان جنوبی
بجای تخم مرغ،تخم بلدرچین بخورید
مرغ خونگی وتخمگذار
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ خونگی وتخمگذار
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سیستان و بلوچستان
جوجه مرغ خونه ایی اصل
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه مرغ خونه ایی اصل
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  سیستان و بلوچستان
بوقلمون گرم
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون گرم
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  هرمزگان
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  یزد
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  یزد
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  یزد
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  یزد
0.0.0.0.0.0.0.0
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0.0.0.0.0.0.0.0
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمان
ورود