خوراک دام

فروش ذرت علوفه ای تنی استان مرکزی
جو
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جو
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
انواع دان و خوراک دام و طیور
کاه دیم
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کاه دیم
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  14تن
خریدار کاه عدس
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خریدار کاه عدس
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  هر مقداری
  درجه
  یک
کاه
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کاه
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  20تن
کاه و جو
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کاه و جو
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
نان خشک خوراک دام
 • 10 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نان خشک خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  درجه یک
جو دامی
 • 07 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • جو دامی
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  3 تن
  درجه
  یک
پودر یونجه
 • 02 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پودر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  10 تن
  درجه
  یک
سبوس برنج خوراک دام
 • 01 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سبوس برنج خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
کاه نخود لوبیا عدس
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • کاه نخود لوبیا عدس
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
تفاله جو
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • تفاله جو
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
یونجه، کاه، کلش، جو
 • 18 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • یونجه، کاه، کلش، جو
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
سبوس برنج خوراک دام
 • 17 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • سبوس برنج خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  خوراک دام
  استان -->
  ایران
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
کود دامی شستشو داده شده (توسط دستگاه سپراتور)
خوراک دام و طیور دیواندره
ورود