خرید و فروش حیوانات مزرعه و خانگی

خرید و فروش گوساله
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خرید و فروش گوساله
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  همراه
  09118679579
درخواست خرید گوساله
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • درخواست خرید گوساله
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Isfahan
  همراه
  09135466066
35 بز
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • 35 بز
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  East Azerbaijan
  همراه
  09386052650
مرغ و خروس محلی
 • 07 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مرغ و خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  پرندگان زینتی
  شهر -->
  Ostan-e Lorestan
  همراه
  09215622146
نان خشک خوراک دام
 • 20 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • نان خشک خوراک دام
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Markazi
  همراه
  09386989528
فروش گوساله
 • 20 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • فروش گوساله
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Ostan-e Golestan
  همراه
  09119751648
فروش گوساله
 • 18 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • فروش گوساله
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Ostan-e Golestan
  همراه
  09360105155
گوسفند زنده
 • 18 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • گوسفند زنده
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Razavi Khorasan
  همراه
  09011897607
گوشت کبک و کبک زنده
مرغ و خروس محلی
 • 17 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • مرغ و خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  پرندگان زینتی
  شهر -->
  Māzandarān
  همراه
  09111715134
گوسفند زنده
 • 17 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • گوسفند زنده
 • گروه / نوع محصول
  حیوانات مزرعه(سگ،اسب،الاغ)
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  همراه
  09127125345
جوجه مرغ و خروس رسمی بومی محلی واکسینه شده
فروش گوساله نر قطع شیر و شیر خوار جهت پروار
ورود