خدمات و مشاوره کشاورزی و صنعت غذا

پاکنی و کارهای باغبانی , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Chahar Mahal va Bakhtiari
کارهای باغبانی , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
هرس و پاکنی درختان , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
اجرای سیستم های آبیاری, مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
خدمات باغبانی سبز دوست (هرس پاکنی کاشت), مشاوره های کشاورزی, Zanjan
گل آرایی باغ باعچه ویلا , مشاوره های کشاورزی, Māzandarān
قطع و اصلاح درختان و باغات , مشاوره های کشاورزی, Māzandarān
اجرای سیستم های آبیاری , مشاوره های کشاورزی, Alborz
اجرای آبیاری هوشمند و اتومات, مشاوره های کشاورزی, Alborz
انجام عملیات باغبانی (هرس سمپاشی), مشاوره های کشاورزی, Alborz
گروه فضای سبز باغ مهر(طراحی فضای سبز ), مشاوره،طراحی،اجرا،نگهداری فضای سبز, Ostan-e Tehran
طراحی ابیاری قطره ای , مشاوره های کشاورزی, East Azerbaijan
پیمانکاری آبیاری , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Tehran
ورود