خدمات و مشاوره کشاورزی و صنعت غذا

شرکت دانش میوه تکنولوژی مدرن پس از برداشت میوه, طراحی و ساخت کارخانه،سردخانه،کارگاه, تهران
گل آفرین پردیس شمال (طراحی فضای سبز), طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, فومن
طراحی و اجرای فضای سبز با برنامه تخصصی real time l, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, تهران
گلپخش صبح امروز, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, تهران
ساخت گلخانه های مدرن و تجهیزات گلخانه ای., طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, تهران
طراحی فضای سبز, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, ایلام
آبیاری تحت فشار, طراحی و اجرای سیستم های آبیاری, دزفول
طراحی فضای باغ و باغچه, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
سیستم آبیاری هوشمند خانگی, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
کلیه کارهای کشاورزی باتراکتور, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
طراحی سه بعدی باغ و فضای سبز, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
خدمات کشاورزی, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
طراحی و اجرای محوطه باغ و ویلا ..مشاور, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
انجام کلیه کارهای باغبانی و چمن کاری, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
انجام کلیه خدمات باغبانی و‌ درختکاری و , طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
فضای سبز, طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, شیراز
آبمیوه, مشاوره های کشاورزی, قم
پاکنی و کارهای باغبانی , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Chahar Mahal va Bakhtiari
کارهای باغبانی , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
هرس و پاکنی درختان , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
اجرای سیستم های آبیاری, مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Kermanshah
خدمات باغبانی سبز دوست (هرس پاکنی کاشت), مشاوره های کشاورزی, Zanjan
گل آرایی باغ باعچه ویلا , مشاوره های کشاورزی, Māzandarān
قطع و اصلاح درختان و باغات , مشاوره های کشاورزی, Māzandarān
اجرای سیستم های آبیاری , مشاوره های کشاورزی, Alborz
اجرای آبیاری هوشمند و اتومات, مشاوره های کشاورزی, Alborz
انجام عملیات باغبانی (هرس سمپاشی), مشاوره های کشاورزی, Alborz
گروه فضای سبز باغ مهر(طراحی فضای سبز ), طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز, Ostan-e Tehran
طراحی ابیاری قطره ای , مشاوره های کشاورزی, East Azerbaijan
پیمانکاری آبیاری , مشاوره های کشاورزی, Ostan-e Tehran
ورود