محصولات و فروارده های صنعت غذا

ترشی جات صدرصد بهداشتی
زیتون کنسروی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آب‌ بر
  همراه
  09196737989
دوغ کفیر صد در صد خالص
ترشی و لیته خانگی به قیمت عمده
قند و شکر به قیمت کارخانه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قند و شکر به قیمت کارخانه
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09120422952
پنیر لیقوان تبریز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر لیقوان تبریز
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09100954800
سیر ترشی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191443403
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191425259
شیره انگور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09127408428
پنیر محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09149316302
خیارشور اعلا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور اعلا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09909328191
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09199804221
شیره انگور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09195819554
لبنیات با کیفیت
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات با کیفیت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09101689866
زیتون درجه یک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191443403
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09109723193
آرد مرغوب
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد مرغوب
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09193472159
رب انار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09196111046
زردآلو خشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زردآلو خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09104847681
خیارشور اعلا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور اعلا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09909328191
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09199804221
زیتون درجه یک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191443403
آلوچه تازه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلوچه تازه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09109995427
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09109723193
ترشی خانگی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09194420030
زیتون درجه یک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09125421074
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09193455087
زردآلو خشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زردآلو خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09036261176
ترشی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09369468949
کاپوچینو گود دی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاپوچینو گود دی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09124554526
روغن زیتون طارم
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون طارم
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  همراه
  09127729655
نان حلوا برای مجالس
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان حلوا برای مجالس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09126413846
رب غلیظ
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب غلیظ
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09366232263
زردآلو قیسی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زردآلو قیسی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09192419118
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09109990259
سرکه سیب
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191438919
زیتون
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09383933040
خشکبار عسگری
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار عسگری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09127407969
زیتون سبز و سیاه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون سبز و سیاه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09119450595
چای ایرانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09195474877
محصولات کنجدی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • محصولات کنجدی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  همراه
  09196795988
نان لواش سنتی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان لواش سنتی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09191460368
ادویه جات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ادویه جات
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09104746475
خشکبار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09198805642
خیارشور اعلا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور اعلا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09125419425
زیتون کنسروی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09196744637
خیارشور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09393495279
چیپس مرغوب میوه خشک
سیر ترشی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09122416145
چای شمال
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای شمال
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09127405913
روغن زیتون طارم
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون طارم
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  همراه
  09380367080
آبلیو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیو
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09193448985
آلوچه تازه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلوچه تازه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09109995427
ترشیجات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09104821182
زیتون
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09128419322
زیتون
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09037268321
میوه خشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • میوه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09123419330
سرکه قزوین
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه قزوین
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09122426402
محصولات قهوه لاوازا
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • محصولات قهوه لاوازا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زنجان
  همراه
  09359507372
خرید و فروش زیتون و روغن زیتون
 • Page 1 of 2
ورود