محصولات و فروارده های صنعت غذا

 کنجد و فراوری دانه های روغنی با کد بهداشتی
فراورده های کنجدی آماتیس
شرکت روغن کنجد ثمر اردکان
کشک لب کسی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک لب کسی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بافق
  همراه
  0913835610
انواع ترشی خانگی سفارشی
کارگاه تولیدی فرآورده‌های کنجدی داش آقا
حلواارده , ارده , روغن ارده کنجد
ترشی خونگی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خونگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  میبد
  همراه
  09162470644
فروش کشک و قره غروت و زعفران مرغوب قائنات
گلاب وعرقیات گیاهی کاشان
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب وعرقیات گیاهی کاشان
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  میبد
  همراه
  09903618136
لواشک شانسی عمده
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لواشک شانسی عمده
 • گروه / نوع محصول
  دسر، لواشک و پذیرایی
  شهر -->
  بافق
  همراه
  09392087847
محصولات کنجدی بارپاز
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • محصولات کنجدی بارپاز
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  اردکان
  همراه
  09361984747
روغن زیتون
 • 12 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  ابرکوه
  همراه
  09119371267
روغن ارده حلوا ارده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده حلوا ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132552218
رب انار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09133532009
عرقیات و ترشیجات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات و ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135165534
توت خشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • توت خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09359557260
شیر و ماست بز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیر و ماست بز
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09378916463
خریدار ارده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09368951453
کشمش آفتابی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09367501123
دوغ آنوپ
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ آنوپ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09178060552
روغن سیاهدانه و روغن نارگیل
زرشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132505576
ترشی بندری پوهیل
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی بندری پوهیل
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09015115641
کشمش آفتابی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09025523656
لبنیات محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09018660573
روغن ارده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09133736031
رب انار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132520725
ترشی گوجه ای
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی گوجه ای
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135276149
خشکبار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09900015383
پخش ماست و دوغ محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش ماست و دوغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09130530805
روغن ذرت
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ذرت
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09128501714
رب انار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09134089078
خیار کیرشور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیار کیرشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  0918365373
پره خشک زردآلو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پره خشک زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09135318260
روغن گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09217963643
روغن ارده حلوا ارده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده حلوا ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09132552218
زرشک قاینات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک قاینات
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09134531091
سرکه و رب کیرمنش
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه و رب کیرمنش
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  0913275155
کشمش آفتابی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09172435819
روغن حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09384493849
خریدار ارده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار ارده
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09368951453
رب انارکیرتپل
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انارکیرتپل
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  یزد
  همراه
  0913377932
ترشیجات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09133520049
انواع مغز پسته
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع مغز پسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09131569542
روغن گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  یزد
  همراه
  09180161245
ورود