محصولات و فروارده های صنعت غذا

نان برنجی زعفرای رستمی
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان برنجی زعفرای رستمی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09125636380
نان محلی محمد کلیه سفارشات با پیک رایگان
کشک.محلی.بز.تمیز
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک.محلی.بز.تمیز
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  نصرت‌ آباد
  همراه
  09158546192
پذیرش نماینده پخش
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پذیرش نماینده پخش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09134090636
ترشی عمده با پایین ترین قیمت
 نان خانگی...لواش و تفتون
 • 16 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خانگی...لواش و تفتون
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ایرانشهر
  همراه
  09335819597
خریدار علی کافه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار علی کافه
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09156360079
خرید کنجد فراوری شده سفید
روغن گاو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گاو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09039714490
انواع کیک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع کیک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09332376728
فلافل منجمد نیمه اماده
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فلافل منجمد نیمه اماده
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09177715772
انواع ترشی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09033433513
پخش عرقیات گلچکان زمانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش عرقیات گلچکان زمانی
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09158406563
قهوه سبز سهله
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قهوه سبز سهله
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09905884511
حلوا ارده یزد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • حلوا ارده یزد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09153405082
کشک زرد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک زرد
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09154709651
مواد فلافل
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مواد فلافل
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09389901963
سمنو تجگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سمنو تجگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09333718875
زیتون پرورده
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون پرورده
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09357055128
لبنی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زاهدان
نان ساندویچ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان ساندویچ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09157322670
غلات
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • غلات
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
انواع ترشی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09357055128
دمنوش لاغری تیمن
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دمنوش لاغری تیمن
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09365406173
آب آشامیدنی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب آشامیدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09383588600
حلوا ارده روغن کنجد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • حلوا ارده روغن کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09162716960
روغن حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09114150012
سمنو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سمنو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09156775570
نوقا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نوقا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09149076924
نوقا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نوقا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زاهدان
  همراه
  09149076924
ترشی و سالاد
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی و سالاد
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  زابل
  همراه
  09015010041
کیک صبحانه مغزدار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک صبحانه مغزدار
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  زابل
  همراه
  09155422920
روغن حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  زابل
  همراه
  09159571277
ورود