محصولات و فروارده های صنعت غذا

فروش انواع سوسیس و کالباس و مواد پروتئینی
آبلیمو، رب، آبغوره، ترشیجات و ... آویشن
رب خانگی درجه یک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  09029285530
عرقيات گياهي
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقيات گياهي
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09122518927
پخش کیک رزینا
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کیک رزینا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09362544421
سیر ترشی اعلا
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر ترشی اعلا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  قم
  همراه
  09128790919
عرقيات هشت گياه
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقيات هشت گياه
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09122518927
پخش نان جو در قم
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش نان جو در قم
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09195870040
کشک کره ای درجه یک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک کره ای درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09100583415
نان خشک کاشان درجه یک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خشک کاشان درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09190521004
خشکبار به قیمت عمده
گلاب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  09905563255
درازکیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • درازکیر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  قم
  همراه
  02188820980
شهر روغن بکردانه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شهر روغن بکردانه
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09128535633
برگه زردآلو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  09102826297
برگه زردآلوزعفران
کشک فله
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک فله
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09196669010
0000000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000000
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  00000000000
پخش سوهان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش سوهان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09127549816
کسباز
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کسباز
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  02188820980
گلاب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09905563255
000000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  00000000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  00000000000
عرقیات
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09127541183
رب انار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  09105849321
شربت کامبوجا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شربت کامبوجا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  09038059377
شیره انگور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  قم
  همراه
  09123518845
خرکیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرکیر
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  02188820980
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  0000000000
مغز بادام
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز بادام
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  09016771747
کیکی یزدی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیکی یزدی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09120518740
00000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000000
00000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  00000000
0000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  0000000
چای گوزل
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای گوزل
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  09396175794
روغن ارده کنجد
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09103094178
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000000
زردآلو خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زردآلو خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  09100755329
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  0000000000
خریدار سوهان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار سوهان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09037858677
000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  قم
  همراه
  0000000000
آبلیمو آبغوره
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو آبغوره
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قم
  همراه
  09019766946
گلاب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  09905563255
شیره انگور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  قم
  همراه
  09016771747
روغن زیتون و زیتون
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون و زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09224362137
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000000
شیره انجیر توت
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انجیر توت
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قم
  همراه
  09334474171
کس کوهی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کس کوهی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قم
  همراه
  02122648183
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قم
  همراه
  000000000
 • Page 1 of 2
ورود