محصولات و فروارده های صنعت غذا

انواع سبزی خشک تازه سرخ شده ارسال رایگان
انواع کشمش تاکستان موجود است
زیتون شکسته (درشت)
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون شکسته (درشت)
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09192816503
رب خانگی وترشی خانگی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی وترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  محمدیه
  همراه
  09193851138
پخش کشمش تاکستان
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کشمش تاکستان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  تاکستان
  همراه
  09331822868
روغن زیتون ب شرط خالصی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون ب شرط خالصی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09199885924
کشک نرم مجلسی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک نرم مجلسی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09100306648
روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09126950973
قهوه اماده علی کافه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قهوه اماده علی کافه
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09124554526
پخش دوغ
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش دوغ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09195816470
کشمش آفتابی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09191848613
برگه هلو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه هلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09148949672
برگه زردآلو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09148949672
0000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  000000000000
چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09306306185
ماست محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ماست محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09193821321
زیتون شکسته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون شکسته
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09192816503
0000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  0000000000
کشمش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09198474785
0000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0000000
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0000000
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0000000000
شیر کاکائو ویژه مدارس
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  00000000
چیپس میوه سیب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چیپس میوه سیب
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09192867261
زیتون روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09190467257
پخش چایی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش چایی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09365770093
پنیر فله ای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر فله ای
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09198330460
کشمش سرکه ای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سرکه ای
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09120559324
کشمش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09199790503
کشمش کیری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش کیری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0910430732
کشمش آفتابی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09304044467
روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09191887849
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  00000000
پنیر محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09196985672
زیتون طارم
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون طارم
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09111351045
0000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  0000000000
00000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  000000000
خلال پسته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خلال پسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09196985672
روغن درمان شکستگی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن درمان شکستگی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09357249976
چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09192815590
پنیر محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09196985672
کیربزی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیربزی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  0912950973
مواد غذایی عمده
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مواد غذایی عمده
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09141068966
زغال اخته خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زغال اخته خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09195638097
کشمش آفتابی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09122818961
تخمه آفتابگردان
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09192840217
کشمش آفتابی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09210368840
میوه خشک چیپس میوه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • میوه خشک چیپس میوه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09223681081
روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09126950973
قهوه اماده علی کافه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قهوه اماده علی کافه
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09124554526
پخش دوغ کیری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش دوغ کیری
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0919516470
زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09193883628
زغال اخته خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زغال اخته خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09100487300
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  000000000
مغز بادام کیری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز بادام کیری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  0919857873
روغن کنجد زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن کنجد زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09023838008
کافی میکس آلتونسا
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کافی میکس آلتونسا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09124554526
ماست محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ماست محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  قزوین
  همراه
  09193821321
0000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  0000000000
 • Page 1 of 2
ورود