محصولات و فروارده های صنعت غذا

پودر زعفران اصل
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پودر زعفران اصل
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09214940162
فروش شیره انگور
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09302317808
رب گوجه اعلا
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه اعلا
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09166637345
ترشی منحصر به فرد مادان
لبنیات محله
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات محله
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09028353874
رب گوجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  همراه
  09010213457
خیارشور خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09362557206
سرکه محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه محلی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09167451610
خیارشور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09362551726
پخش ترشی و خیارشور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش ترشی و خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09120706462
خیارشور متوسط
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور متوسط
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09167440174
پخش ترشی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09160185899
لبنیات محله
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات محله
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09028353874
رب انار یزد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار یزد
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  همراه
  09365731119
خیارشور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09353523714
خیارشور خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09362557206
لبنیات کشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات کشک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09167077664
رب گوجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  همراه
  09361903750
سرکه محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه محلی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09167451610
 خیارشور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09369934767
روغن حیوانی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09365618818
رب گوجه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  همراه
  09163621963
خیارشور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09395625313
ترشی مادر
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی مادر
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بروجرد
  همراه
  09368862700
آب انار
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب انار
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09160464644
مویز درجه یک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مویز درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09169691951
نان ذرت مخصوص بیماران
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان ذرت مخصوص بیماران
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09166293085
کشک سابیده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک سابیده
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09169801996
روغن محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09167123449
سرکه بالزامیک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه بالزامیک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09378149197
ترشک و لواشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشک و لواشک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09120394211
کشمش
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09169803402
نان خرمای دزفول
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خرمای دزفول
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09901514071
فراورده های لبنی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فراورده های لبنی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09368426600
روغن حیوانی و کره کسدان
ترشی زیتون
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09031294640
سیر ترشی ;کسناز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر ترشی ;کسناز
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  0939330747
آب معدنی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09300119660
تخمه آفتابگردان
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09387833966
کیک و کلوچه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک و کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09120599203
کشک سابیده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک سابیده
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09169801996
پنیر و شیراز کسکش
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر و شیراز کسکش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  0910650566
سرکه خانگی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09353362144
خیارشور
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  خرم‌ آباد
  همراه
  09168606388
ورود