محصولات و فروارده های صنعت غذا

فروش کنسانتره زرشک طبیعی
عرضه زرشک دانه اناری
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرضه زرشک دانه اناری
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09396233886
ترشی انبه با کیفیت و قیمت مناسب
کشک کره گاو گوسفند
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک کره گاو گوسفند
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09158632850
زرشک اصل قهستان
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک اصل قهستان
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  قهستان
  همراه
  09151631255
dry vegetable سبزی خشک
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • dry vegetable سبزی خشک
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  فردوس
  همراه
  09153228421
کنسانتره انواع زرشک آلبالو انار انگور قرمز و خرما
آلو درجه دو طرقبه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلو درجه دو طرقبه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09153025564
زرشک خشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک خشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09153625997
کشک و قره قروت
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک و قره قروت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09359745919
انواع برگه میوه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع برگه میوه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09159652240
مغزانه با مغز پسته و خشخاش
آبلیموی طبیعی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیموی طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09152244419
خریدار زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09033284959
کشک و قره قروت
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک و قره قروت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09359745919
مغزانه با مغز پسته و خشخاش
برگه زردآلو گردو
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه زردآلو گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09037867884
زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09395617919
زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09154087707
کره محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کره محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09153032964
خشکبار هلو و زرد الو
کشمش سبز
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سبز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09156690690
زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09350526029
زرشک پفکی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک پفکی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09159617533
سرشیر محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرشیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09902957908
تخم هندوانه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09030457705
آلو درجه دو طرقبه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلو درجه دو طرقبه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09153025564
خریدار زرشک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09158641200
زرشک تازه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک تازه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بیرجند
  همراه
  09360480690
ورود