محصولات و فروارده های صنعت غذا

روغن حیوانی
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09188558536
مغز پسته وحشی (مغز بنه)
فروش رب انار
 • 14 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  آبدانان
  همراه
  09338945114
ترشی زیتون و زیتون شور خانگی و طبیعی
زر ماکارون عمده
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زر ماکارون عمده
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09189441191
تخمه سنقری
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه سنقری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09189415794
ترشی سیر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی سیر
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09188448289
شکر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شکر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09183431585
شکر
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شکر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09183431585
روغن محلی حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن محلی حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09182417790
روغن گوسفندی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09015916838
آرد برنج
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد برنج
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09361127730
قیصی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیصی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09187420801
ترشی زیتون
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09189481055
شوکه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شوکه
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09010427277
نمایندگی شکر ایلام
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نمایندگی شکر ایلام
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09187411415
روغن حیوانی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09191222740
روغن حیوانی گاو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی گاو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ایلام
  همراه
  09187475946
ورود