محصولات و فروارده های صنعت غذا

روغن حیوانی اعلا خانگی
ترشی شیره خودمونی عالی
روغن حیوانی 100%طبیعی و بهداشتی
نان روغنی شیرین ومحلی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان روغنی شیرین ومحلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09908354955
عرقیات گیاهی رضی سرکان
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات گیاهی رضی سرکان
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  تویسرکان
  همراه
  09184465286
پخش خیارشورو ترشی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش خیارشورو ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ملایر
  همراه
  09353529391
لبنیات وفراورده
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات وفراورده
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ملایر
  همراه
  09189490849
لبنیات روستا
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات روستا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کبودرآهنگ
  همراه
  09189102943
گلاب و عرقیات اعلا کاشان
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب و عرقیات اعلا کاشان
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09138975214
ترشی منحصر به فرد مادان
نان محلی خانم زارع با سابقه ترین نان زغالی ملایر
رب خانگی درجه یک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ملایر
  همراه
  08132222806
فروش ترشی کلم با کیفیت و ماندگاری بالا
ترشی موسیر
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی موسیر
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09396627405
فروش خیار شور و ترشی عمده و جزیی
رب گوجه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09184087588
کشمش سایه خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سایه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09226781987
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09182051117
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09189017859
ادویه کاری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ادویه کاری
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09184463102
توت خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • توت خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188889611
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09391717085
سرکه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09185050800
زرشک پفکی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک پفکی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09013391969
کشمش
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09016626569
رب گوجه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187277691
رب خانگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09189060164
سرکه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09032894132
خریدار خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09189152604
آلو بخارا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلو بخارا
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09191760690
سرکه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09182166078
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09185089245
خشکبار گردو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09356802397
کشمش آفتابی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09016626569
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09184961026
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09371693809
کشمش
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09331879926
تخمه کدو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188199336
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09109203717
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09031251830
تخم آفتابگردان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09016174141
تخمه هندوانه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09180192686
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09184120223
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09183834617
تخمه هندوانه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187102011
تخمه سنقری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه سنقری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09186086641
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09181717215
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09189107817
تخمه کدو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09388073412
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09386134848
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09391681242
تخم کدو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09378659756
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09035775887
سرکه سیب انگور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب انگور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187277691
کشمش سایه خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سایه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09180056251
خریدار آلو بخارا بی کیفیت
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09185444552
خریدار خیارشور ویژه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار خیارشور ویژه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09128892013
مویز
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مویز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188107915
تخمه آفتابگردان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09037094814
 • Page 1 of 2
ورود