محصولات و فروارده های صنعت غذا

فروش نان محلی با کیفیت
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نان محلی با کیفیت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  گالیکش
  همراه
  09119964102
دوغ شتر ارگانیکِ ترکمن صحرا
ترشی هفت بیجار و بادمجان
انواع نان بسته بندی بهداشتی
تولیدانوع ترشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تولیدانوع ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  علی‌ آباد کتول
  همراه
  09901435838
دوغ محلی و کره محلی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ محلی و کره محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بندر گز
  همراه
  09374582457
ترشی خونگی اعلا
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خونگی اعلا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  علی‌ آباد کتول
  همراه
  09336707299
آب نارنج
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب نارنج
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09113714026
نان خرمایی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خرمایی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119470895
دوغ موسیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ موسیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09395278654
کره محلی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کره محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09363277457
ترشی خانگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09397720647
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09371148460
آبلیمو و آبغوره
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو و آبغوره
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09114336034
بیکویت کافی جوی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بیکویت کافی جوی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09901793479
دوغ محلی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09388577473
کشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09118679502
ترشیجات
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09118698896
ترشی انبه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی انبه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09111695009
کشمش
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09332178517
آب نارنج
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب نارنج
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09330503430
مغز گردو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09360471050
آبلیمو و آب نارنج طبیعی
تخمه کدو گوشتی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو گوشتی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09306908977
قیسی و برگ زردآلو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی و برگ زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112681958
آب زرشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09334389635
تخمه آفتابگردان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09216625354
رب انار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09391738105
هسته زردآلو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • هسته زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119961511
آب زرشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112711195
تخمه کدو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09389514696
زرشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09156664633
کشمش
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09304093087
رب انار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09370858243
تخم کدو و
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم کدو و
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119666005
ادویه کاری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ادویه کاری
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09353422890
تخمه هندوانه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09358506010
ادویه جات
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ادویه جات
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09011442680
تخمه کدو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09034950380
ورود