محصولات و فروارده های صنعت غذا

لواشک ترش وکلویی
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لواشک ترش وکلویی
 • گروه / نوع محصول
  دسر، لواشک و پذیرایی
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09118253758
لبنیات سنتی سید
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات سنتی سید
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  ماسال
  همراه
  09119815808
زیتون و روغن زیتون و سیر ترشی
ترشی 7بیجار
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی 7بیجار
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندر انزلی
  همراه
  09337179449
 کارگاه ریحون
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کارگاه ریحون
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  لاهیجان
  همراه
  09115540058
شیر و لبنیات محلی
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیر و لبنیات محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  لاهیجان
  همراه
  09117655800
ترشی وشورخونگی وخوشمزه
آرد برنج هاشمی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد برنج هاشمی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رضوانشهر
  همراه
  09371861656
فروش روغن زیتون مستقیم از کارخانه
قیسی زردآلو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندر انزلی
  همراه
  09148748468
فطیر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فطیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09013636301
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000
چای و بادام رویال
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای و بادام رویال
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09119323128
کیرخر مرغ
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرخر مرغ
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0921032210
زیتون کنسروی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09117042276
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000
کیرخر چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرخر چای
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0911702106
زیتون کنسروی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09114791182
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000
پفک هندی ترکیه ای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پفک هندی ترکیه ای
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09361089763
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
چای سبز
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای سبز
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09111383260
چای بهاره
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای بهاره
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09905148440
0000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000000
زیتون و روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون و روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09185845023
زیتون کنسروی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون کنسروی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09114561649
کیرخر بندری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرخر بندری
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0935081053
آرد جو و آرد ذرت
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد جو و آرد ذرت
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09125126051
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000
چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09380601640
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  00000000000
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
کیرگنده
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرگنده
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0912841932
آرد برنج
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد برنج
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09371861656
000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  00000000000
چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09112428711
چای طلوع
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای طلوع
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09036718713
زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09016201738
کیربزرگ
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیربزرگ
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0930547947
شور و ترشی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شور و ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09361478539
00000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رشت
  همراه
  000000000000
دمنوش میوه خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دمنوش میوه خشک
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09116542924
چای بهاره
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای بهاره
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09113443649
00000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  00000000000000
0000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
0000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  00000000000
0000000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  00000000000
زیتون رب انار
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون رب انار
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09122412364
پخش ساندویچ سمبوسه پیراشکی
چای
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09119275716
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
زیتون پرورده
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون پرورده
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09115054218
روغن زیتون
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09115054218
زیتون شکسته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون شکسته
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  09111316257
00000000
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  رشت
  همراه
  0000000000
ورود