محصولات و فروارده های صنعت غذا

سوسیس بصورت خرده و عمده
دوغ محلی روستایی
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ محلی روستایی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09145326138
پخش ترشی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09146875510
فطیرمحلی زرن ‌‌عنبران
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فطیرمحلی زرن ‌‌عنبران
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  عنبران
  همراه
  09361624218
رب خانگی درجه یک گوهی
فروش محصولات میهن
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش محصولات میهن
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09149528017
چند كيسه تخم افتاب گردان دارم خودم كاشتم
کیک و کلوچه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک و کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09114694910
شیره انگور مشکین شهر
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور مشکین شهر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09145329100
بادمجان سرخ شده
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادمجان سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
کره محلی و پنیر حلبی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کره محلی و پنیر حلبی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09142944599
پخش خیارشور
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09303416775
شیرین گندمک پیشی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیرین گندمک پیشی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148091521
شکر
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شکر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148049352
پیاز سرخ شده
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
دوغ لیوانی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ لیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09149906979
ترشی و ترشی لیته
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی و ترشی لیته
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
پخش کلوچه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09147051297
مارمالاد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مارمالاد
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09176019985
شوید
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شوید
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09164977903
پخش لبنیات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش لبنیات
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09146847804
سیر ترشی 7 ساله
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر ترشی 7 ساله
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09145301632
خامه فله
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خامه فله
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09149511162
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09147028523
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
دوشاب توت سفید
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوشاب توت سفید
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09146289253
پیاز سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148204602
دوغ محلی آلوارس
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ محلی آلوارس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09216800238
ترشی خانگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09144541782
کیک و کلوچه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک و کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09114694910
شیره انگور مشکین شهر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور مشکین شهر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09145329100
بادمجان سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادمجان سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
پنیر محلی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09147528466
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09397644117
پخش دوغ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش دوغ
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09124360397
ترشی خانگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09363282610
30
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 30
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
112
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 112
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
64
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 64
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
29	ترشی خانگی	9363282610		64	پخش دوغ	9124360397		7
شیرین گندمک پیشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیرین گندمک پیشی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148091521
شکر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شکر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09148049352
پیاز سرخ شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز سرخ شده
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09332247062
سرشیر و مواد لبنی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرشیر و مواد لبنی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09147527244
سرکه سیب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09149876229
ورود