محصولات و فروارده های صنعت غذا

نان قندی اصیل ساوه
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان قندی اصیل ساوه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09196906535
خیارشور و ترشی به قیمت
100 کیلو سیر ترشی شمال
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 100 کیلو سیر ترشی شمال
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  دلیجان
  همراه
  09186431410
شرکت امید آرسان(کلوچه تنها)
رب خانگی درجه یک
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09185266018
پخش عمده رب انار رب آلوچه و قوام نارنج
عطرریحون عرضه سبزی،ترشی، انواع سرکه و۰۰۰۰
زیتون ،خیار شور ،ترشی و روغن حیوانی
سرکه قزوین
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه قزوین
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09303899587
ترشیجات
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09191569051
سقز و شیره سقز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سقز و شیره سقز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09149983236
رب گوجه فرنگی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09120537683
مغز بادام
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز بادام
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09303899587
رب خوشاب
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خوشاب
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09129436844
خواربار فروشی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خواربار فروشی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09128551145
رب خانگی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09192555072
مغز گردو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09189669272
رب انار طبیعی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09364872140
لواشک و آلوچه محلی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لواشک و آلوچه محلی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09330923522
رب انار طبیعی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ساوه
  همراه
  09196193863
زرشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09034380348
نان لواش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان لواش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09186943325
آبلیمو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09361483452
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09014093722
کشمش سایه خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سایه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188492119
ترشی و شور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی و شور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09013809335
مواد غذایی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مواد غذایی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09187624055
رب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09338614390
شره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188495644
کشمش سایه خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سایه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189874974
سرکه انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه انگور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183674287
رب محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب محلی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09187625809
شیره نبات
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره نبات
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189634033
کشمش آفتابی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189872265
سرکه سیب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188484161
فتیر محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فتیر محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09181629007
رب تک شیراز
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب تک شیراز
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09157585135
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09183608872
سنجد خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سنجد خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09199090686
سرکه سیب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09368960966
کیک کلوچه آبمیوه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک کلوچه آبمیوه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09186012903
رب گوجه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09031264039
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188648841
سنجد
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سنجد
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189603395
نان سنتی لواش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان سنتی لواش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09109803363
رب خانگی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب خانگی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09358673346
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09188648809
زردآلو قیسی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زردآلو قیسی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09367268049
سرکه سیب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09034668630
فتیر
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فتیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09360668090
رب گوجه محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه محلی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09901786988
شیره انگور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189637827
کنجد سیاه و سفید مغز تخمه روغن کنجد
ترشیجات خانگی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09189642688
محصولات لبنی صباح
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • محصولات لبنی صباح
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09137373468
ترخینه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترخینه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09102950901
رب محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب محلی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09186989895
شیره انگور سیاه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور سیاه
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09383137206
کلیته خرما
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلیته خرما
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09186950372
خیارشور
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  اراک
  همراه
  09186404784
 • Page 1 of 2
ورود