محصولات و فروارده های صنعت غذا

کشک محلی درجه یک
 • 27 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشک محلی درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  اندیمشک
  همراه
  09163433409
فوق العاده کلوچه
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فوق العاده کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  اهواز
  همراه
  09334573538
سبزی (خورشتی ، خشک ،تَر )
 • 25 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی (خورشتی ، خشک ،تَر )
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  شوش
  همراه
  09910501959
روغن کنجد مزرعه جنوبی
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن کنجد مزرعه جنوبی
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  دزفول
  همراه
  09166404762
رب انار طبیعی
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  باغ‌ ملک
  همراه
  09361840632
کنسرو
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنسرو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های كنسروی و غذای نيمه آماده
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09217885232
سبزی درجه 1
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی درجه 1
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  رامهرمز
  همراه
  09167052313
فروش عمده انواع ترشی جات
خیارشور و ترشی بروجرد
چیپس خرما درجه یک عمده
رب انار
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09032442860
آرد بیست و یکدرصد جویبار
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آرد بیست و یکدرصد جویبار
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09166502235
خیارشور و ترشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور و ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09163680449
ترشی خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09904048986
رب انار
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09165000901
کلوچه نادری
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه نادری
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09169521310
ترشیجات
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09012669429
ترشیجات
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09016296592
انواع سس
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع سس
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09178923826
کلوچه جاوید
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه جاوید
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09160891729
ترشیجات
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09016296592
ترشی مخلوط
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی مخلوط
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09167897668
رب انار باغملک
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار باغملک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09395615125
شیرینی کیک و حلوا
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیرینی کیک و حلوا
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09163542176
خیارشور و ترشی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور و ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09163680449
ترشی خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09904048986
رب انار جاوید ملایر
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار جاوید ملایر
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09160891729
سمبوسه خام
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سمبوسه خام
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09169903371
ترشیجات و لواشک
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات و لواشک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09380551373
ترشی و سبزیجات امیدیه
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی و سبزیجات امیدیه
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  ماهشهر
  همراه
  09036839897
ترشی خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09357949472
نان محلی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09217434960
ترشی خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09167306832
خریدار نان تیری
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار نان تیری
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09163740163
ترشی خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09336590101
کلوچه سرشناس
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه سرشناس
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بهبهان
  همراه
  09372699113
نان فانتزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان فانتزی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09010118192
عسل وحشی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل وحشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09398162837
نان فانتزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان فانتزی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09010118192
ترشی همیشه بهار
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی همیشه بهار
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09363280145
دمنوش نیوشا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دمنوش نیوشا
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09167262378
رب گوجه خوشرنگ
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب گوجه خوشرنگ
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  همراه
  09104775060
خریدار آرد خبازی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار آرد خبازی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09370541279
ترشیجات خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشیجات خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  همراه
  09217956230
گلاب و عرقیات
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب و عرقیات
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09365731821
رب گوجه فرنگی خانگی آبلیمو
نان لواش
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان لواش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09108849003
ترشی خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09335663221
عرقیات و شربت گیاهی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عرقیات و شربت گیاهی
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09396988482
ادویه جات
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ادویه جات
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09165233503
یوخه پزی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • یوخه پزی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09016618961
ترشی انبه خانگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی انبه خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09368645824
عطاری امین
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عطاری امین
 • گروه / نوع محصول
  عرقيات،گیاهان دارویی(دمنوش،بسته بندی شده)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09370962592
رب انار باغملک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار باغملک
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09165026245
کلوچه و کماج
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه و کماج
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09370354147
ترشی خونگی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خونگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  آبادان
  همراه
  09333863369
پخش ادویه شوشتر
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش ادویه شوشتر
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09371911709
دوغ شتر
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ شتر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09167573497
آجیل خشکبار
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آجیل خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  09390857585
تخمه هندوانه
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شوشتر
  همراه
  9362924177
 • Page 1 of 3
ورود