محصولات و فروارده های صنعت غذا

پخت نان خانگی با تنور گازی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخت نان خانگی با تنور گازی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بردسیر
  همراه
  09138170457
انواع ترشی لبو. مخلوت.
ارد توکل رفسنجان
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ارد توکل رفسنجان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09907586991
 کشک و قره غروت و زعفران مرغوب قائنات
انواع ترشی مخلوط بندری شکمپر برگ وگل سیر
نان خشک سبوس دار سنتی یزد
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خشک سبوس دار سنتی یزد
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  شهربابک
  همراه
  09133587253
عرضه مستقیم انواع ترشی های خانگی به صورت کلی و جزی
سبزی اشی.خورشی.تره.کرفس.
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبزی اشی.خورشی.تره.کرفس.
 • گروه / نوع محصول
  صیفی و سبزی منجمد،خشك،سرخ شده و پاک شده
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09162123066
فروش نان چرب شیرین خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • فروش نان چرب شیرین خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  009193193175
فروش انواع لبنیات با قیمت خوب
ترشی مخلوط وگوجه خانگی
سفارش ترشی خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سفارش ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09302386649
ترشی قارچ
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی قارچ
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09136503833
ترشی مخلوط خانگی درجه یک
ترشی خانگی پارسا
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی پارسا
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09388786179
ترشی مخلوط وگوجه خانگی
سفارش ترشی خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سفارش ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09302386649
کلمپه کرمونی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه کرمونی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  رفسنجان
  همراه
  09133987031
عرضه مستقیم انواع ترشی های خانگی به صورت کلی و جزی
عرضه مستقیم انواع ترشی های خانگی به صورت کلی و جزی
انواع ترشیجات خانگی با کیفیت خیلی بالا بصورت کلی و
انواع ترشیجات خانگی
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع ترشیجات خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سیرجان
  همراه
  09140573892
خیارشور و ترشیجات و رب گوجه
دوغ سنتی تیگران
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ سنتی تیگران
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09030450994
نان خانگی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نان خانگی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09136346388
برگه زردآلو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09197551488
روغن گاو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گاو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09172061508
کاک و نان برنجی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاک و نان برنجی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09366220010
چیپس میوه به پر به
دونات کرمدار
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دونات کرمدار
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09130703100
برگ زردآلو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگ زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09138474431
پنیر تبریز
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر تبریز
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09146612725
کیک یزدی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک یزدی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09132426879
مغز پسته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز پسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09130412516
دوغ و ماست محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ و ماست محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09138474431
کلمپه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09100039429
تخمه سنقری
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخمه سنقری
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09900233308
دوغ و ماست محلی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ و ماست محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09138474431
رشته آش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رشته آش
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09100039429
خشکبار
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09162769761
پنیر حلب
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پنیر حلب
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09906624808
کلمپه خرمایی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه خرمایی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09162455940
مغز پسته
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز پسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09135315724
روغن گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09903742504
کلمپه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09372955170
مویز و کشمش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مویز و کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09118012465
کیک اسفنجی و بامیه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک اسفنجی و بامیه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09170060139
روغن گوسفندی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09903742504
کیک و کلوچه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک و کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09376415132
مویز و کشمش
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مویز و کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09136219556
خامه صبحانه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خامه صبحانه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09136337382
کلمپه
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلمپه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09361402294
خشکبار
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09138451606
دوغ کفیز
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ کفیز
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09130498372
رشته کرمونی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رشته کرمونی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09135037821
به خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • به خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09904302269
دوغ سنتی تیگران
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ سنتی تیگران
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09030450994
کماچ سهن کیک خانپی
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کماچ سهن کیک خانپی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09133982745
چیپس میوه خشک
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چیپس میوه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  همراه
  09162769761
روغن گاو
 • 06 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن گاو
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  کرمان
  همراه
  09172061508
 • Page 1 of 2
ورود