محصولات و فروارده های صنعت غذا

توزیع انواع ترشی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • توزیع انواع ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  هشت‌ بندی
  همراه
  09330779495
انواع الوچه لواشک و کیک و کلوچه
 رب محلی وترشی بادمجان شکم پر
پخش انواع شکلات خارجی ارسال به تمام نقاط کشور
کیک خانگی سبحان
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیک خانگی سبحان
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09164364549
قیسی مرند
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی مرند
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قشم
  همراه
  09141931300
زرشک
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زرشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قشم
  همراه
  09105460814
کشمش و مویز
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش و مویز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  قشم
  همراه
  09170908970
رب انار
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • رب انار
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09365604825
گلاب و عرقیات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گلاب و عرقیات
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09199900301
ترشی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09330102178
خیارشور رب لواشک
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور رب لواشک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09304325606
کشمش زرد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش زرد
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09374349067
کشمش
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
قاووت
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قاووت
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09305079395
دمنوش گل گاوزبان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دمنوش گل گاوزبان
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09332646112
محصولات غذایی شمال زیتون
ترشی خانگی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی خانگی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09179004330
برگه زردآلو ترشک
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برگه زردآلو ترشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09357083316
شربت های گیاهی کاشان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شربت های گیاهی کاشان
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09104933354
قوتو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قوتو
 • گروه / نوع محصول
  گياهان دارويي بسته بندي شده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09382949407
ترشی سنتی امین
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی سنتی امین
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09391758511
سرکه سیب
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سرکه سیب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09900558742
مغز پسته شکسته
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز پسته شکسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09350657519
مغز هسته زردآلو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز هسته زردآلو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09169115071
قهوه برند
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قهوه برند
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09172107404
خشکبار
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09357227412
چای ایران
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چای ایران
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09190634804
مغز گردو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09172834754
پخش آب معدنی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09024516007
مغز گردو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09127267228
آب معدنی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09217471377
مغز گردو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09350657519
آبغوره خانگی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبغوره خانگی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09375938459
روغن زیتون
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09175758712
تن ماهی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تن ماهی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های كنسروی و غذای نيمه آماده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09360144163
دوغ و شیر
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دوغ و شیر
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09212705951
پفیلا دانی فیل
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پفیلا دانی فیل
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  همراه
  09175864005
آب معدنی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09178826264
مغز گردو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز گردو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09179600465
آبلیمو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09360144163
روغن کنجد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09164338655
تن ماهی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تن ماهی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های كنسروی و غذای نيمه آماده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09330526862
لبنیات محلی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبنیات محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09015997424
خمیر فلالفل سمبوسه خانگی
آبمیوه فروتیکانا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبمیوه فروتیکانا
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09360239991
مغز آفتابگردان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مغز آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09127256279
آبلیمو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09360144163
روغن ارده کنجد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده کنجد
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09175265957
تن ماهی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تن ماهی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های كنسروی و غذای نيمه آماده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09187223867
لبینات محلی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبینات محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09365207069
کلوچه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  همراه
  09179598949
آب معدنی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09372387520
خشکبار
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09177197782
آبلیمو دستی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آبلیمو دستی
 • گروه / نوع محصول
  رب، ادویه، سس و چاشنی های غذا
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09171311722
زیتون و روغن زیتون
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • زیتون و روغن زیتون
 • گروه / نوع محصول
  روغن و فراورده دانه های روغنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09190634804
تن ماهی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تن ماهی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های كنسروی و غذای نيمه آماده
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09187223867
لبینات محلی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لبینات محلی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09365207069
کلوچه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کلوچه
 • گروه / نوع محصول
  فراورده آرد و غلات(شیرینی،نان،ماکارونی،آرد)
  همراه
  09179598949
آب معدنی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آب معدنی
 • گروه / نوع محصول
  چای،قهوه،آبمیوه،شربت،نوشابه
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09372387520
 • Page 1 of 2
ورود